Pełnomocnik Wojewody Pomorskiej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Henryka Pobożnego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 31 41 • fax: (59) 840 24 62 • e-mail: • www: http://www.sp2.slupsk.pl

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

3 marca 2024, 18:46

Beata Rutkiewicz - Wojewoda Pomorska powołała troje nowych pełnomocników❗ Będą zajmować się m.in. koordynowaniem współpracy jednostek administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, działaniami na rzecz społeczności kaszubskiej, a także działaniami z zakresu polityki prorodzinnej.
Wśród powołanych pełnomocników znalazła się nasza Pani Dyrektor
Karolina Keler – Pełnomocnik Wojewody Pomorskiej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.