Ponadnarodowa mobilność uczniów - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Henryka Pobożnego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 31 41 • fax: (59) 840 24 62 • e-mail: • www: http://www.sp2.slupsk.pl

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Ponadnarodowa mobilność uczniów
Ponadnarodowa mobilność uczniów to projekt, który w naszej szkole realizowany będzie w terminie od 9 września 2019 do 8 marca 2020. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nasze przedsięwzięcie w ramach powyższego programu nosi nazwę Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości i ma na celu, między innymi, rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Głównym punktem będzie mobilność 10 uczniów z klas 6 - 8 do szkoły partnerskiej w Słowenii. Zaplanowanych jest również szereg działań na poziomie lokalnym oraz w przestrzeni wirtualnej.

Przyznane dofinansowanie dla naszej szkoły wynosi 49 461 zł.