Szkoła partnerska - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Henryka Pobożnego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 31 41 • fax: (59) 840 24 62 • e-mail: • www: http://www.sp2.slupsk.pl

Szkoła partnerska

Szkoła partnerska
OŠ Elvire Vatovec Prade to szkoła publiczna w Słowenii. Posiada dwa oddziały, w miejscowościach Prade i St. Anton. Do placówki uczęszcza ok. 700 uczniów i pracuje w niej 80 nauczycieli. Umiejscowiona jest w oficjalnej strefie dwujęzycznej. Większość uczniów i nauczycieli mówi po włosku. Ponad 15% uczniów pochodzi ze środowisk mniejszości narodowych (głównie z państw takich jak Albania, Serbia, Bośnia i Hercegowina; ale również Macedonia i Rosja). W listopadzie 2019 w ramach projektu Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości szkołę słoweńską odwiedziło 2 nauczycieli i 10 uczniów Dwójki. Projekt A bridge of friendship over Europe jest kontynuacją naszej współpracy.

Zapraszamy do odwiedzania strony www szkoły partnerskiej www.os-ev-prade.si