Konsultacje Strategii Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej na Rzecz Młodego Pokolenia - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku

Banacha 5, 76-200 Słupsk • telefon: 501 710 266, (59) 843 19 10 • e-mail: • www: http://sp3.slupsk.pl

Konsultacje Strategii Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej na Rzecz Młodego Pokolenia

19 kwietnia 2021, 14:05
Dnia 13 kwietnia 2021 roku odbyły się Konsultacje Strategii Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej na Rzecz Młodego Pokolenia dla województwa pomorskiego. Organizatorem konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. W wideokonferencji uczestniczyło ponad 800 osób zrzeszających młodzież szkolną, studentów oraz działaczy organizacji młodzieżowych.

Naszą szkołę w tym wydarzeniu reprezentowali członkowie Samorządu Uczniowskiego:

  • Zuzanna Robak z klasy 7e
  • Oskar Kotela z klasy 6e
  • Maciej Głaszcz z klasy 8a

Tematem konferencji była planowana przez nasz Rząd strategia na rzecz wsparcia młodego pokolenia. Pomysły oraz spostrzeżenia pomorskiej młodzieży, podczas podjętej na szeroką skalę burzy mózgów, pozwoliły wykreować rozwiązania problemów, z którymi na co dzień boryka się młodzież w Polsce w 6 obszarach:

  • Edukacja i szkolnictwo wyższe
  • Rynek pracy i przedsiębiorczość (Oskar Kotela)
  • Społeczeństwo obywatelskie i kultura (Maciej Głaszcz)
  • Polityka społeczna, prorodzinna i mieszkaniowa (Zuzanna Robak)
  • Zdrowie i sport
  • Ekologia i klimat

Zadowolenia z udziału w konferencji nie kryli nasi uczniowie. Duża skala wydarzenia oraz realny wpływ na poszukiwanie rozwiązań podniosły morale młodzieży, motywując ją do działania.

Serdecznie dziękujemy naszym reprezentantom za aktywny udział w dyskusji oraz zaangażowanie w pracę nad przygotowaniem zagadnień. Każdy otrzyma Certyfikat potwierdzający udział w pracach nad tworzeniem rządowego projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Serdeczne pozdrowienia Wasz Samorząd