Różowa skrzyneczka - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku

Banacha 5, 76-200 Słupsk • telefon: 501 710 266, (59) 843 19 10 • e-mail: • www: http://sp3.slupsk.pl

Różowa skrzyneczka

14 czerwca 2023, 11:21
Różowa skrzyneczka

„Szkoła przyjazna miesiączce" to program skierowany do szkół w całej Polsce, w ramach którego uczennice i uczniowie będą realizować projekt "Łączy nas miesiączka". Celami projektu są: pogłębianie wiedzy na temat menstruacji wśród dzieci i młodzieży, walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz utworzenie w szkolnych toaletach punktów pomocy okresowej (szafeczek czy skrzyneczek zawierających produkty higieniczne niezbędne w czasie okresu - tampony i podpaski). Program "Szkoła przyjazna miesiączce" powstał w ramach inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.
Miło nam zakomunikować, że dwie różowe skrzyneczki znajdują się również w naszych szkolnych toaletach dla dziewcząt.


Różowa skrzyneczka (galeria: 2)Różowa skrzyneczka (galeria: 3)