PROJEKT "CO DZIEŃ LEPSI, CO DZIEŃ SILNIEJSI" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku

Banacha 5, 76-200 Słupsk • telefon: 501 710 266, (59) 843 19 10 • e-mail: • www: http://sp3.slupsk.pl

PROJEKT "CO DZIEŃ LEPSI, CO DZIEŃ SILNIEJSI"

23 listopada 2023, 12:34

Od 15 listopada 2023r. do 22 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku realizowany jest dla uczniów klas I- VIII projekt pod nazwą Co dzień lepsi, co dzień silniejsi”.

Celem projektu jest wzmacnianie wśród uczniów SP-3 w Słupsku kompetencji społeczno-emocjonalnych:

 • budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie,
 • zrozumienie sensu i ważności emocji,
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami,
 • obniżanie poziomu stresu, radzenie sobie z nim,
 • kształtowanie społecznie akceptowanych form porozumiewania się,
 • nauka zachowań asertywnych,
 • nauka konstruktywnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,
 • radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej,
 • minimalizowanie napięcia emocjonalnego,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych,
 • kształtowanie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu (relaks, rozwijanie pasji, czas spędzony z bliskimi oraz rówieśnikami w kontraście ( w kontrze) do czasu spędzanego w nieformalnych negatywnych grupach, nie stroniących czasem od używek.

W ramach projektu organizowane są dwa rodzaje zajęć:

 • „Karuzela emocji” prowadzone przez Monikę Walczak i Monikę Gatz
 • „Moc sztuki” prowadzone przez Alicję Skrzypińską i Wiolettę Knapa-Przedborską.

Zadanie jest realizowane dzięki współpracy SP-3 z Miastem Słupsk; współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.