Czerwiec 2022 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 70 66 • fax: (59) 841 79 55 • e-mail: • www: http://sp4slupsk.pl

Czerwiec 2022


 • Data

  Wydarzenie

  Odpowiedzialny

  01.06.22

  Święto Nauki kl. IV-VIII

  wg harmonogramu w pokoju nauczycielskim

  Koordynatorzy

  H. Ławska

  G. Krasny

  01.06.22

  Dzień Dziecka kl. I-III

  Wyjście do Multikina i kina „ Rejs” – koordynator p. M. Pastucha

  Wychowawcy

  16.06.22

  Boże Ciało

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

  17.06.22

  FESTYN RODZINNY

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  Koordynatorzy

  M. Konecka

  A. Kamińska

  Do 06.06.22

  Ostateczny termin wystawienia ocen za II semestr i rocznych – e dziennik zgodnie z WZO

  Ocena z zachowania jest wystawiana przez wychowawcę po konsultacji z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie i samoocenie ucznia. Dokumentację zachowania wychowawca umieszcza w teczce wychowawcy.

  Wychowawcy

  Nauczyciele

  14.06.22r.

  godz. 15.30

  online

  RADA KLASYFIKACYJNA

  Należy dostarczyć:

  - karty nauczyciela( wzór do pobrania na stronie szkoły). Kartę przesyłamy w formie elektronicznej zgodnie z nadzorem ( e-dziennik)

  - dokumentację ocen z zachowania

  - wnioski „ Złota Czwórka” klasy VI-VIII ( 4 uczniów z klasy wraz z motywacją)

  - wnioski o stypendium szkolne za wyniki w nauce ( średnia za II semestr) i wnioski za osiągnięcia sportowe,

  - wyróżnieni rodzice z klas III, VIII ( po 3 rodziców z klasy)

  - nagrody książkowe otrzymują uczniowie kl. IV-VIII, którzy dokonali wpłat na RR ( decyzja rodziców)

  - na świadectwie wpisujemy datę zakończenia zajęć 24 czerwca 2022r.

  - na arkuszu ocen piszemy – Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 19 z dnia 14 czerwca 2022r. promowany/ a do klasy ……

  lub ukończył/ ła szkołę

  Dyrekcja

  20.06.22

  godz. 15.30 stacjonarnie

  RADA SZKOLENIOWA „ Trauma, cechy rozpoznanie” grupa 1 ( lista uczestników wywieszona w pokoju nauczycielskim oraz wysłana przez e-dziennik)

  Prowadząca

  A.Kehinole

  21.06.22

  godz. 15.30

  stacjonarnie

  RADA SZKOLENIOWA „ Trauma, cechy rozpoznaniegrupa 2( lista uczestników wywieszona w pokoju nauczycielskim oraz wysłana przez e-dziennik)

  Prowadząca

  A.Kehinole

  10.06.22-16.06.22

  Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

  10.06.22- kl. VIII

  13.06.22- kl. VII

  14.06.22- kl. VI i V

  15.06.22 - kl. IV

  13.06.22-16.06.22 – kl. I-III

  20.06.22- dzień rezerwowy dla uczniów nieobecnych w szkole w dni wyznaczone dla poszczególnych pionów klas

  (zwrot pod opieką wychowawców, oddajemy całe komplety)

  • Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podręczników zostaną wysłane do wychowawców klas przez nauczycieli bibliotekarzy.

  Biblioteka

  M. Wiśniewska

  H. Kurowska -Czudowicz

  B. Moćko

  Wychowawcy

  05.09.22

  -09.09.22

  Wypożyczanie podręczników na nowy rok szkolny klasy I-VIII

  Biblioteka

  M. Wiśniewska

  H. Kurowska- Czudowicz

  B. Moćko

  Wychowawcy

  od 16.05.22

  do 20.06.22

  Rekrutacja klas VIII do szkół ponadpodstawowych

  M. Haładyn

  wychowawcy

  do 17.06.22

  Nauczyciele stażyści dostarczyć do sekretariatu informację z realizacji planu rozwoju zawodowego ( tabela 2 semestr)

  oraz opiekunowie nauczycieli stażystów informację o przebiegu stażu wynikającą z nadzoru ( tabela II semestr)

  Nauczyciele

  … 06.22

  • Podsumowanie konkursu „ Najlepiej czytająca klasa”, „ Czytelnik roku” kl. I-VIII

  • Wystawa „ Zabierz książkę na wakacje”- propozycje

  • Karta z kalendarza- Święto Uwalniania Książek, Dzień Ojca ( 26.06.22)

  • Czytanie bajek metodą kamishibai kl. I-III

  Biblioteka

  M. Wiśniewska

  B. Moćko

  H. Kurowska-Czudowicz

  … 06.22

  Podsumowanie pracy SK Caritas

  SK Caritas

  S. Szewczuk

  … 06.22

  Szkolny Konkurs Plastyczny „ Cztery Pory Roku – Lato” kl. I-III

  A. Szczepańska

  … .06.22

  Podsumowanie działalności SU I-III

  SU 0-III

  A.Cytlau

  M. Duchnowska

  01.06.22

  Międzynarodowy Dzień dziecka- życzenia dla uczniów, wyjścia klasowe.

  … 06.22

  Gazetka „ Bezpieczne wakacje”

  … 06.22

  • „ Bezpieczne wakacje” – gazetka klasowa ( do 10.06.22r.)

  • Ogłoszenie wyników konkursu „ Klasa z klasą”

  • Podsumowanie rocznej działalności SU IV-VIII

  SU IV- VIII

  J. Czołba- Wojciechowska

  S. Matuszczyk

  … 06.22

  • Dzień Dziecka „ Wszystkie dzieci nasze są”- impreza świetlicowa ( 01.06.22)

  • „ Moje wymarzone wakacje” – przegląd plastyczny

  • Gazetka „ Bezpieczne wakacje”, „

  Świetlica szkolna

  …. 06.22

  Bezpieczne wakacje- przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów kl.I-III , prezentacja multimedialna

  Klub Wiewiórka

  M. Sokołowska

  … 06.22

  Podsumowanie pracy Klubu Wiewiórka w roku szkolnym 2020/2021- fotorelacja

  … 06.22

  Festyn zdrowia- aktywny udział w imprezie.

  SK PCK

  B. Smoczyńska

  … 06.22

  Bezpieczne wakacje- informacje strona internetowa szkoły.

  Do 17.06.22

  Opracowanie przydziału czynności dodatkowych na rok szkolny 2021/2022- przekazanie propozycji od liderów lub pedagoga

  Pedagodzy

  Liderzy zespołów samokształceniowych

  Do 14.06.22

  Ostateczny termin oddania liderom zespołów analitycznych sprawozdań z działalności kół, organizacji, klubów, zespołów, innowacji itd.

  Opiekunowie

  Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl

  Nadzór merytoryczny:
  Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
  tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
  pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

  Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013