Oferta edukacyjna SP-5 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

Hubalczyków 7, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 840 42 01 • e-mail: • www: http://www.sp5.pl

Oferta edukacyjna SP-5

W Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi dbamy o wszechstronny rozwój naszych dzieci.
Szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, taneczne, wokalne, plastyczne, informatyczne, koło redakcyjne gazetki szkolnej „Piątak”, chór „Fantazja” , koło filatelistyczne, sekcję bilarda, koło wędkarskie, przyrodnicze, liczne sekcje sportowe. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach klas autorskich. Prowadzimy klasy muzyczne, teatralne, ekologiczne, plastyczne, turystyczne, a od 2007 roku – dwujęzyczne z językiem angielskim lub niemieckim jako drugim językiem nauczania.

Jesteśmy szkołą, która kładzie duży nacisk na rozwijanie zainteresowań naszą „małą ojczyzną” w ramach edukacji regionalnej. Poza tym do planu zajęć dydaktycznych wprowadziliśmy przedmioty nadobowiązkowe: edukację teatralną, wychowanie komunikacyjne, elementy informatyki w klasach drugich, trzecich i czwartych.

Nasza szkoła cieszy się dobrą opinią, a nasi uczniowie uzyskują świetne wyniki w sprawdzianach zewnętrznych. Władze oświatowe wyraziły swoje uznanie dla dorobku i osiągnięć uczniów, przyznając nam Pomorskie Certyfikaty Jakości w 5 kategoriach. Otrzymaliśmy też wyróżnienie w II edycji Konkursu Prezydenta Miasta Słupsk „Przyjaciel osób niepełnosprawnych” w kategorii firma lub instytucja pomagająca osobom niepełnosprawnym. Zaś w IV edycji tegoż konkursu zdobyliśmy nagrodę główną.