Dyrekcja szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

Hubalczyków 7, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 840 42 01 • e-mail: • www: http://www.sp5.pl

Dyrekcja szkoły

mgr Małgorzata Marcinowicz

Dyrektor

mgr Elżbieta Pajewska

Wicedyrektor

mgr Katarzyna Kozak

Wicedyrektor