Kalendarz roku szkolnego - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku

Hubalczyków 7, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 840 42 01 • e-mail: • www: http://www.sp5.pl

Kalendarz roku szkolnego

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2015

2.

Rada Pedagogiczna – organizacja

nowego roku szkolnego

15.09.2015

3.

Pierwszy semestr

02.09.2015-29.01.2016

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2015 -31.12.2015

5.

Rada klasyfikacyjna

27.01.2016

6.

Wystawienie ocen przewidywanych

do 13.01.2016

7.

Ferie zimowe

15.02.2016-26.02.2016

8.

Sprawdzian zewnętrzny klas szóstych

05.04.2016 (wtorek)

cz.1: j. polski i matematyka, godz. 9.00

cz.2: j. obcy nowożytny, godz. 11.45

9.

Drugi semestr

01.02.2016-24.06.2016

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

24.03.2016-29.03.2016

11.

Rada klasyfikacyjna

15.06.2016

12.

Wystawienie ocen przewidywanych

01.06.2016

13.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2016

14.

Ferie letnie

25.06-31.08.2016

15.

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

22.12.2015 Wigilia szkolna (dzień bez zajęć lekc.)

05.04.2016 Sprawdzian zewnętrzny kl.6.

02.05.2016 Zajęcia opiekuńcze

27.05.2016 Zajęcia opiekuńcze