Oferta szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Grottgera 10a, 76-200 Słupsk • telefon: 791 223 483, (59) 841 79 80 • e-mail: • www: http://www.sp8.slupsk.pl

Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Żołnierzy Armii Krajowej
76-200 Słupsk
ul. Grottgera 10a
tel. 59-8417980, 59-8456214, fax 34

*** NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY ***

1. Naukę w klasach sportowych (pływackich) oraz w klasach z poszerzonym programem języka angielskiego.
2. Wychowanie w duchu patriotycznym zgodnie z wartościami przyświecającymi Żołnierzom Armii Krajowej.
3. Naukę w systemie jednozmianowym
oraz opiekę z możliwością realizacji indywidualnych zainteresowań w świetlicy szkolnej od 700 do 1700.
4.
Od klasy czwartej pracę na języku angielskim w grupach z podziałem na poziomy zaawansowania uczniów.
5. Od klasy pierwszej naukę zajęć komputerowych w pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu.
6. Dostęp do stanowisk komputerowych z Internetem w szkolnej bibliotece.
7. Naukę pływania w klasie trzeciej i czwartej na pływalni SOSiR.

8. Możliwość korzystania z obiektów z programu "Radosna szkoła" (sala i plac zabaw).
9.
Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.
10. Terapię pedagogiczną dla dzieci z dysleksją oraz t
erapię logopedyczną.
11. Pomoc pedagoga szkolnego.

12. Różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
13. Profesjonalną i życzliwą kadrę.


W klasach IV - VI uczniowie uczestniczą w programie:
"Szkoła Zarządzająca Wiedzą"
,

którego celem jest opanowanie umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi, gotowości uczenia się przez całe życie, umiejętności współpracy w zespole oraz twórczego rozwiązywania problemów.
Program realizowany jest poprzez pięć modułów:

  • planowanie własnego uczenia się
  • sposoby zdobywania wiedzy
  • twórcze myślenie
  • prezentowanie wiedzy
  • ocena i samoocena

Od kilku lat jesteśmy organizatorem konkursów miejskich

"Wiedzy o Słupsku"
"Przez poezję z humorem"
"Eko-przygoda"

Nasi uczniowie odnoszą swoje pierwsze sukcesy w licznych
konkursach wewnątrzszkolnych
oraz
na arenie międzynarodowej:

Milena Rosner

to Mistrzyni Europy 2005 w piłce siatkowej i była uczennica klasy sportowej o profilu siatkarskim w naszej szkole


Marzysz o wspaniałej przyszłości dla swojego dziecka?

Pragniesz zapewnić mu wszechstronny rozwój?

Pragniesz zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa?

Chcesz by było traktowane wyjątkowo?

Już teraz zapoznaj się z ofertą kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku!


Zielona szkoła

to kilkudniowe wyjazdy w ramach zajęć, na których organizowane są warsztaty ekologiczne mające na celu pokazanie dzieciom piękna walorów przyrodniczych i architektonicznych naszego regionu, kształtowanie postaw i zachowań ekologicznych, nauczenie dzieci aktywnego podejścia do spraw otaczającego świata.

Zespół muzyczny ,,Słoneczka"

uczy śpiewu, gry na dzwonkach chromatycznych, ruchu z muzyką, tworzenia i percepcji muzyki. Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia w różnorodnych imprezach szkolnych, plenerowych i miejskich.

Koło turystyczno-ekologiczne "Orliki"

Biorąc udział w rajdach, wycieczkach, zielonych szkołach i akcjach ekologicznych uczniowie rozwijają swoje turystyczno-przyrodnicze zainteresowania. Poznają niezwykłe miejsca i wspaniałą architekturę naszego regionu.

Zajęcia sportowe dla klas I - III

To zabawy i gry ruchowe, gry drużynowe, mini gry sportowe, wybrane elementy gimnastyki podstawowej, mające za zadanie wszechstronny rozwój zdolności kondycyjnych oraz zdolności koordynacyjnych dziecka.


Dojazd do szkoły autobusami MZK w Słupsku
nr 2, 8 (od ul. Grottgera)
nr 1, 5, 9, 16, 17, 18, 19 (od ul. Szczecińskiej)