Kalendarz 2023/2024 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Grottgera 10a, 76-200 Słupsk • telefon: 791 223 483, (59) 841 79 80 • e-mail: • www: http://www.sp8.slupsk.pl

Kalendarz 2023/2024

CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć uczniów w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z rzeczywistą sytuacją egzaminacyjną (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania )
e) doskonalenie organizacji sprawdzianu na terenie szkoły (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania),
f) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
L.p. Zdarzenie Termin realizacji Dokument potwierdzający realizację/odbycie się zdarzenia
1. I semestr 04.09.2023-21.01.2024r.
2. II semestr 22.01.2024-31.08.2024r.
3. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczo-wychowawczych 04.09.2023r.
4. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2023r.
6. Ferie zimowe 29.01. - 11.02.2024r.
7. Ferie letnie 22.06 - 31.08.2024r.
8. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 - 02.04.2024r.
9. Próbny egzamin klas VIII listopad 2023r.
10. Próbny egzamin klas VIII luty 2024r.
11. Egzamin klas VIII 14 -16.05.2024r.
12. Diagnoza kl. 3 październik/maj
13. Diagnoza kl. 5 październik/maj
14. Diagnoza kl. 7 październik/maj
15. Przewidywane oceny niedostateczne 12.12.2023 / 06.05.2024
16. Przewidywane oceny (pozostałe) 09.01.2024 / 03.06.2024
17. Ostateczne oceny 19.01.2024 / 13.06.2024
18. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.05.2023, 13.05.2023.
19. Dyżury 27.12.23, 28.12.23, 29.12.23; 28.03.24, 29.03.24; 02.04.24; 02.05.24, 31.05.24