Skład RR - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Grottgera 10a, 76-200 Słupsk • telefon: 791 223 483, (59) 841 79 80 • e-mail: • www: http://www.sp8.slupsk.pl

Skład RR

Rada Rodziców - jest organem samorządowym rodziców, działającym przy współpracy dyrekcji szkoły na rzecz procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uczniów.

Władzami Rady Rodziców są:
a) Zebranie Ogólne Rodziców
b) Zebranie Rad Oddziałowych
Organem kontrolującym jest Komisja Rewizyjna wybrana przez Zebranie Rad Oddziałowych.

Podczas pierwszego zebrania przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w składzie:

- p. Milewska Dagmara przewodnicząca (oddziałowa RR z 5d),
- p. Sokołowska Małgorzata
zastępca przewodniczącej (oddziałowa RR z 1c),
-
p. Cur Artur skarbnik (oddziałowa RR z 7a),
- p. Jakubowska Anna sekretarz (oddziałowa RR z 5c).