Dzieci Kambodży, Madagaskaru, Filipin - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 27 86, (59) 840 06 10 • fax: (59) 842 27 86 • e-mail: • www: http://www.sp9.slupsk.pl

Dzieci Kambodży, Madagaskaru, Filipin

1 czerwca 2014, 13:52
Dzieci Kambodży, Madagaskaru, Filipin

W ramach realizowanego w naszej Szkole projektu Szkoła Demokracji. Szkoła samorządności, klasy 5 B i 6 B, wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców (p. D. Milczarek i p. I. Poźniak), które dotyczyły przejawów dyskryminacji, złych warunków bytowych oraz problemów w dostępie do edukacji dzieci żyjących w Kambodży, na Madagaskarze i Filipinach. Uczniowie pracowali z kartami pracy, przygotowanymi na podstawie programu „Efekt domina”, poświeconego pomocy wolontariuszy dzieciom w różnych rejonach świata.

Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że na Madagaskarze:

- w latach 2008/2009 odsetek dzieci w wieku 6-10 lat, które przestały uczęszczać do szkoły w wyniku ograniczenia dotacji wzrósł o 53%;

  - około 28 % dzieci w wieku 5-14 lat muszą pracować, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu, co zmusza je do zrezygnowania z edukacji; - na 100 dzieci, które trafiają do szkoły podstawowej kończy ją jedynie około 60. Bardzo duży jest wskaźnik uczniów, który powtarzają klasy. Malgaski odpowiednik polskiego gimnazjum kończy tylko 25% procent dzieci. - większość malgaskich dzieci, kiedy ma możliwość podjęcia nauki, robi to w przepełnionych i nieprzystosowanych klasach. Natomiast wiele nie ma w ogóle dostępu do szkół.

Na Filipinach:

- 33,4% procent populacji Filipin stanowią dzieci mające mniej niż 15 lat. Według danych w kraju żyje około 38 970 000 dzieci.

  - 30 na 1000 dzieci na Filipinach umiera przed ukończeniem 5. roku życia.

  - prawie 10% filipińskich kobiet rodzi swoje pierwsze dziecko mając 15-19 lat. Niemal połowa filipińskich dzieci (44%) żyje w ubóstwie, bez dostępu do edukacji, pożywienia czy podstawowej opieki medycznej. W stolicy kraju ponad 3 200 dzieci żyje na ulicy, większość z nich stanowią chłopcy.

  w 2011 r. w kraju pracowało ok. 19% dzieci w wieku 5-17 lat, w przypadku połowy z nich były to ciężkie warunki pracy.

W Kambodży:

- około 4 miliony ludzi w Kambodży żyje za mniej niż 1, 25$ dziennie,

  - 37% kambodżańskich dzieci mających mniej niż 5 lat cierpi z powodu niedożywienia, - zwiększył się dostęp do edukacji podstawowej. W 2001 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 81% dzieci, w 2008 r. już 92,4%,

  - kobiety w Kambo­dży dysponują budżetem rodziny, po ślubie młode małżeństwo zamieszkuje blisko rodzinny kobiety. Pomimo tego, kobiety są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych, zwłaszcza w zakresie dostępu do edukacji oraz zatrudnienia.

  Iwona Poźniak, Danuta Milczarek

                                                                 • możliwość podjęcia nauki, robi to w przepełnionych i nieprzystosowanych klasach. Natomiast wiele nie ma w ogóle dostępu do szkół.

                      Na Filipinach:

           • 33,4% procent populacji Filipin stanowią dzieci mające mniej niż 15 lat. Według danych w kraju żyje około 38 970 000 dzieci.
           • 30 na 1000 dzieci na Filipinach umiera przed ukończeniem 5. roku życia.
           • prawie 10% filipińskich kobiet rodzi swoje pierwsze dziecko mając 15-19 lat. Niemal połowa filipińskich dzieci (44%) żyje w ubóstwie, bez dostępu do edukacji, pożywienia czy podstawowej opieki medycznej. W stolicy kraju ponad 3 200 dzieci żyje na ulicy, większość z nich stanowią chłopcy.
           • w 2011 r. w kraju pracowało ok. 19% dzieci w wieku 5-17 lat, w przypadku połowy z nich były to ciężkie warunki pracy.

           W Kambodży:

           • około 4 miliony ludzi w Kambodży żyje za mniej niż 1, 25$ dziennie,
           • 37% kambodżańskich dzieci mających mniej niż 5 lat cierpi z powodu niedożywienia,
           • zwiększył się dostęp do edukacji podstawowej. W 2001 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 81% dzieci, w 2008 r. już 92,4%,
                 • kobiety w Kambo­dży dysponują budżetem rodziny, po ślubie młode małżeństwo zamieszkuje blisko rodzinny kobiety. Pomimo tego, kobiety są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych, zwłaszcza w zakresie dostępu do edukacji oraz zatrudnienia.

                 Iwona Poźniak, Danuta Milczarek

                     Do pobrania