Oferta szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 27 86, (59) 840 06 10 • fax: (59) 842 27 86 • e-mail: • www: http://www.sp9.slupsk.pl

Oferta szkoły

Sala zabaw

Naszym uczniom oferujemy:

- opiekę logopedyczną

- opiekę świetlicową

- korzystanie z nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw

- zajęcia w znakomicie wyposażonej sali zabaw

- korzystanie ze stołówki szkolnej

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia wyrównawcze

- opiekę pedagoga

- zajęcia na basenie

- zajęcia w bibliotece

- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

- zajęcia komputerowe dla wszystkich uczniów

- naukę języka obcego dla wszystkich uczniów

- dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowych

- edukację ekologiczną na lekcjach

- realizację innowacji pedagogicznych na lekcjach i kołach zainteresowań

- rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej na zajęciach lekcyjnych w klasach I-VI

- poszerzanie wiedzy o marynistyce w ramach kultywowania tradycji szkolnych i bogacenia wiedzo o regionie

- udział w projekcie współpracy międzynarodowej Comenius

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Sala zabawSala zabawSala zabawStołówkaSala lekcyjnaSala z tablicą interaktywnąSala z tablicą interaktywnąToaletaHerbarz MorskiPlac zabawPlac zabawPlac zabawPlac zabawBoisko szkolneSala gimnastycznaSala gimnastycznaChrzest MorskiPasowanie na ucznia