Cała Polska czyta dzieciom - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 27 86, (59) 840 06 10 • fax: (59) 842 27 86 • e-mail: • www: http://www.sp9.slupsk.pl

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom - p. prof. Roman Drozd

Cała Polska czyta dzieciom – na Wigilię

Cała Polska czyta dzieciom - Natasza Gastołek i Monika Piliszczuk

Cała Polska czyta dzieciom - Andrzej Kaczmarczyk

Cała Polska czyta dzieciom - Krzysztof Sikorski

Cała Polska czyta dzieciom - Anna Maciejewska

Cała Polska czyta dzieciom - Beata Chrzanowska

Cała Polska czyta dzieciom - Leszek Kreft

W szpitalu dzieciom czytali:

1. Jolanta Nitkowska-Węglarz – pisarka, dziennikarka, 15 XII 2003 r.

2. Maciej Kobyliński – Prezydent Miasta Słupska, 23 I 2004 r.

3. Zdzisław Kołodziejski – Starosta powiatowy, 4 III 2004 r.

4. Leszek Kreft – Członek Zarządu Powiatu, 18 III 2004 r.

5. Jerzy Barbarowicz – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu UM, 8 VI 2004 r.

6. Bogdan Stech – zastępca redaktora naczelnego „Głosu Słupskiego”, 1XII 2004 r.

7. Daniel Klusek – redaktor z „Głosu Słupskiego”, 14 XII 2004 r.

8. Edyta Lubiak – dziennikarka Polskiego Radia Koszalin, 24 II 2005 r.

9. Sławomir Ziemianowicz – Wicestarosta słupski , 6 VI 2005 r.

10. Ryszard Stus – Dyrektor WSS w Słupsku , 22 VI 2005 r.

11. Uczennice Zespołu Szkół Medycznych, kierunek „Opiekunka dziecięca”, 2005/2006

12. Anna Sadlak – zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty UM , 24 X 2005 r.

13. Bogumił Osiński – Dyrektor Oddziału TVP 3 w Gdańsku, 13 III 2006 r.

14. Agnieszka Nowak – asystentka Prezydenta Miasta Słupska, 12 V 2006 r.

15. Edward Lutczyn – artysta plastyk, ilustrator książek, 22 V 2006 r.

16. Andrzej Kaczmarczyk – Wiceprezydent Miasta Słupska, 19 XII 2006 r.

17. Izabella Klebańska – pisarka, muzyk, autorka programów TV i radiowych dla dzieci, 19 IV 2007 r.

18. Zbigniew Konwiński – Przewodniczący Rady Miasta, 31 V 2007 r.

19. Bożena Borek – aktorka Teatru Nowego w Słupsku, 8 VI 2007 r.

20. Renata Sztabnik – Kierownik literacki Teatru Lalki „Tęcza”, 11 VI 2007 r.

21. Uczennice Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 2007/2008

22. Ryszard Stus – Dyrektor WSS w Słupsku, 13 V 2008 r.

23. Albert Osik – aktor Nowego Teatru w Słupsku, 19 V 2008 r.

24. Wolontariuszki (uczennice Gimnazjum nr 2) – Anna Nebesio, Karolina Warzocha, cały rok szkolny 2008/2009

25. Studenci Akademii Pomorskiej „Pielęgniarstwa pediatrycznego”, Ratownictwa medycznego ”, 2 X-31 XII 2008 r.

26. John P. Kolasiński – profesor Miami Dade College na Florydzie, 3 XI 2008 r.

27. Sławomir Ziemianowicz – Starosta Słupski, 18 XI 2008 r.

28. Lucyna Sroczyńska – Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” w Słupsku, 12 XII 2008 r.

29. Dorota Bojarowska- Bublej – przewodnicząca związku zawodowego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku, 17 XII 2008 r.

30. Joanna Bernagiewicz – Prorektor AP, 21 IV 2009 r.

31. Robert Czerwiński – policjant z Działu Prewencji, 5 V 2009 r.

32. Jolanta Nitkowska –Węglarz – dziennikarka, pisarka, 8 V 2009 r.

33. Mariusz Chmiel – Wójt gminy Słupsk, 12 V 2009 r.

34. Barbara Kosmowska – pisarka, 27 V 2009 r.

35. Łukasz Trocki – młodszy Kapitan Straży Pożarnej w Słupsku, 29 V 2009 r.

36. Izabela Cieślak – maturzystka IV LO w Tomaszowie Mazowieckim, 3 VI 2009 r.

37. Edyta Wolska – Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, 16 VI 2009 r.

38. Elżbieta Szreder – emerytowana nauczycielka Liceum Medycznego w Słupsku, 17 VI 2009 r.

39. Wolontariuszki (uczennice Gimnazjum nr 2) – Angelika Berkieta, Karolina Grajek, Milena Mikus, Daria Kusak, Marcelina Włodarska, Małgorzata Lubecka, Martyna Rzędzian, Paulina Kuraszewska, Anna Bednarek, cały rok szkolny 2009/2010

40. Stefania Maliszewska – były wizytator KO a Gdańsku, 27 IV 2010 r.

41. Michał Sysojew-Osiński – koncertmistrz Symfonii Baltica w Słupsku, 7 V 2010 r.

42. Bogdan Jarmołowicz – dyrygent Orkiestry Symfonia Baltica w Słupsku, 12 V 2010 r.

43. Wiesław Stanisław Ciesielski – poeta, krytyk literacki, 21 V 2010 r.

44. Karolina Kerlin – sekretarz medyczny Oddziału Pediatrycznego WSS w Słupsku, 27 V 2010 r.

45. Przemysław Kowalczyk – specjalista ds. digitalizacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej w Słupsku, 28 V 2010 r.

46. Krystyna Danilecka-Wojewódzka – radna Miasta Słupsk, 22 IX 2010 r.

47. Paweł Muzyka – Leśniczy z Nadleśnictwa Ustka, 16 XII 2010 r.

48. Słuchacze Szkoły Policji – 2006 r., 2007 r. , 2008 r., 2009 r., 2010 r.

49. Grażyna Pawełoszek – wykładowca akademicki, kurator sądowy, 9 II 2011 r.

50. Grażyna Kubiś – kierowniczka Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 18 IV 2011 r.

51. Krzysztof Sikorski – wiceprezydent Miasta , 5 V 2011 r.

52. Kazimierz Kleina – senator RP, 16 V 2011 r.

53. Tomasz Trojanowski – pisarz dla dzieci, 17 V 2011 r.

54. Edyta Wolska, dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku 21 VI 2011 r.

55. Danuta Wojtas-Palińska – dyrektor SP nr 1, 3 X 2011 r.

56. Gabriela Jonik - metodyk z MODM-u, 4XI2011 r.

57. Leszek Kreft – emerytowany pracownik Starostwa Powiatowego w Słupsku, 16 III 2012 r.

58. Marek Biernacki – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego , 29 III 2012 r.

59. Beata Chrzanowska – przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Radna Rady Miejskiej w Słupsku., 2 IV 2012 r.

60. Paweł Dajer – dyrektor SP nr 9, 2012 r.

61. Uczennice koła literackiego z SP nr 9, 9V2012 r.

62. Anna Maciejewska – z Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, 12V2012 r.

63. Magdalena Owczarek – kierownik Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, 16V2012 r.

64. Krzysztof Sikorski – wiceprezydent Miasta, 17V2012 r.

65. Bogumiła Biechońska – ze środowiskowego Hufca Pracy, 17V2012 r.

66. Natalia Usenko – poetka, 22V2012 r.

67. Andrzej Kaczmarczyk – wiceprezydent Miasta, 31V2012 r.

68. Wojciech Gajewski - radny Miasta Słupsk, 6VI 2012 r.

69. Marcin Lubiniecki – radny Rady Miasta w Słupsku, 10X2012 r.

70. Natasza Gastołek, Monika Piliszczuk – Miejska Biblioteka Publiczna, 20X2012 r.

71. Monika Piliszczuk – Miejska Biblioteka Publiczna, 11XII2012 r.

72. Roman Drozd – rektor Akademii Pomorskiej, 30I2013 r.

73. Edward Zdzieborski – wiceprezydent Miasta Słupska, 7 III 2013 r.

74. Jerzy Barbarowicz – pracownik Urzędu Miasta, Wydziału Oświaty i Sportu, 21 III 2013 r.

75. Rodzice hospitalizowanych dzieci