O projekcie - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 27 86, (59) 840 06 10 • fax: (59) 842 27 86 • e-mail: • www: http://www.sp9.slupsk.pl

O projekcie

ErasmusMiło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku właśnie rozpoczyna realizację kolejnego jużProjektu Programu Erasmus+. Projekt nosi tytuł: Młody Europejczyk: świadomy i bezpieczny obywatel świata i będzie realizowany w roku szkolny 2017/2018 i 2018/2019. Warto dodać, że będzie to już 6 projekt międzynarodowej współpracy szkół realizowany w SP 9 w Słupsku, a trzeci, w którym pełnimy rolę koordynatora. W Projekcie będziemy współpracować ze szkołami z Turcji, Litwy, Grecji, Portugalii i Cypru. Główne zadagnienia projektu to bezpieczeństwo i wielokulturowość.

OPIS PROJEKTU

1 Erasmus logo 2017 2019Projekt Programu Erasmus + „Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata" podejmuje dwa problemy, bardzo ważne dla multikulturowej obecnie Europy, borykającej się z napływem imigrantów oraz z postawami wrogimi wobec nich i wynikających z tej sytuacji społecznej i politycznej również zagrożeń. Mała jest wiedza na temat sytuacji imigrantów i przyczyn ich migracji do Europy. Duże natomiast jest poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego społeczności państw europejskich.

Wszędzie funkcjonują stereotypy na temat różnych narodów, często krzywdzące i niepoparte wiedzą. W każdym z krajów podejmowane są dyskusje na temat imigrantów i bezpieczeństwa międzynarodowych migracji ludności. Wielokulturowość i bezpieczeństwo to zagadnienie powiązane, które współcześnie należy rozpatrywać w kontekście rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności szkolnej, lokalnego środowiska, ale i w wymiarze międzynarodowym.

Wszyscy partnerzy projektu zgodnie stwierdzili, że problemy wielokulturowości i bezpieczeństwa zarazem, bliskie są wszystkim wymienionym w projekcie środowiskom. Wielu uczniów uczących sie w placówkach partnerskich to tzw. eurosieroty, których rodzice pracują za granicą. W każdej placówce uczą się też dzieci imigrantów. Wszędzie pojawia się problem obaw i wrogości wobec osób napływowych. Wielokulturowość i bezpieczeństwo w tym kontekście nabierają nowego znaczenia
i wymiaru edukacyjnego - stają się obszarem do pilnego zagospodarowania edukacyjnego, by niwelować obawy, nietolerancję wobec osób potrzebujących pomocy i wspierać kraje europejskie w podnoszeniu poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i właściwych zachowań w sytuacjach ekstremalnych, zagrażających życiu i zdrowiu.

CELE PROJEKTU:

  1. zwiększenie wiedzy i umiejętności społeczności szkół partnerskich
  2. w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wielokulturowości poprzez wdrożenie różnorodnych działań edukacyjnych,
  3. zniwelowanie obaw przed podróżowaniem poprzez zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i wielokulturowości,
  4. wypracowanie innowacyjnych metod i działań rozwijających skuteczność edukacji w ww. zakresie: stworzenie gier dydaktycznych o bezpieczeństwie i wielokulturowości,
  5. wykorzystanie narzędzi TIK do poszukiwania, przekazywania, utrwalania i sprawdzania wiedzy w ww. zakresie (i nie tylko),
  6. integracja społeczności szkolnych poprzez współdziałanie w projekcie,
  7. wspieranie rozwoju uczniów poprzez włączanie ich do działań projektowych,
  8. zapobieganiu wykluczeniu, poprzez podnoszenie świadomości na temat stereotypów dotyczących pochodzenie, wyznania, rasy, stanu zdrowia, statusu materialnego i innych,
  9. zwiększenie świadomości potrzeby znajomości języków obcych.

Iwona Poźniak