O szkole - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 27 86, (59) 840 06 10 • fax: (59) 842 27 86 • e-mail: • www: http://www.sp9.slupsk.pl

O szkole

Szkoła przyszpitalna działająca na dziecięcych oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku istnieje już ponad 50 lat. Jest integralną częścią Szkoły Podstawowej nr 9. Jej pełna nazwa to Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej nr 9. Nauczaniem, wychowaniem i terapią obejmuje dzieci hospitalizowane na oddziałach: Chirurgicznym dla Dzieci, Pediatrycznym oraz Otolaryngologicznym. Rocznie w zajęciach szkolnych bierze udział około 1700 dzieci w wieku od 6 do 14 r. ż.

W szkole filialnej zatrudnionych jest 12 nauczycieli. Mali pacjenci mogą uczyć się: języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, muzyki, techniki, religii. Są prowadzone także zajęcia dla dzieci z klasy 0 i klasy I-III. Po południu organizuje się zajęcia świetlicowe. Zgodnie z zasadami pedagogiki terapeutycznej pedagodzy dostosowują zakres realizowanych treści kształcenia, form i metod pracy do zmniejszonej wydolności wysiłkowej chorych dzieci. W swojej pracy koncentrują się głównie na problematyce terapeutyczno-wychowawczej, choć sprawy dydaktyczne traktują, zgodnie z zasadami, jako bardzo ważne. Celem ich pracy jest zminimalizowanie szkód wynikających z przerwania nauki ze względu na pobyt w szpitalu oraz zaburzenia rytmu życia uczniów. Dlatego starają się maksymalnie redukować stres wynikający z pobytu w szpitalu.

Czas lekcji dziecka zależy od jego samopoczucia, sposobu leczenia, indywidualnych potrzeb, a także dostępności personelu szkoły. Zajęcia lekcyjne odbywają się w sali dydaktycznej, świetlicy, w salach chorych i przy łóżku. Priorytetem nauczania objęci są uczniowie długo przebywający oraz regularnie hospitalizowani.

Nauczyciele szkoły przyszpitalnej starają się, aby dzieci kulturalnie spędziły czas, były zadowolone, mniej zestresowane i mile wspominały pobyt w szpitalu. Dzieci biorą regularnie udział w konkursach plastycznych i literackich.

Szkoła regularnie współpracuje ze szkołami podstawowymi, teatrami, Akademią Pomorską oraz wieloma placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie Słupska i okolic.

Na oddziałach od kilku lat prowadzona jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.Realizowane są innowacje: Ekoludek w szpitalu, Moja miejscowość w regionie, Pogotowie teatralne, Biblioterapia. Redagowana jest gazetka Ekoludek w szpitalu. Prowadzona jest kronika wydarzeń i uroczystości. Przez cały rok dekorowane są korytarze i sale zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz świąt i uroczystości na wszystkich oddziałach.

Kierownicy placówki w latach 1959 – 2009

  • Romuald Andruszkiewicz 1959- 1964
  • Marianna Michalska (społeczny kierownik filii)
  • Jadwiga Proszowska 1974 – 1991
  • Stefania Gumowska 1991 – 1997
  • Katarzyna Wiłucka–Haczkowska