Wycieczka klasy 4c w ramach programu MEiN "Poznaj Polskę" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 50 75 • fax: (59) 845 47 70 • e-mail: • www: http://www.sp10slupsk.edupage.org

Wycieczka klasy 4c w ramach programu MEiN "Poznaj Polskę"

23 czerwca 2022, 11:49
Uczniowie klasy 4c na wycieczce.
20 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka klasy 4c w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki Poznaj Polskę. 80% poniesionych kosztów to wsparcie finansowe otrzymane z MEiN. Wyprawa do Gdańska miała na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego Polski. Pierwszym punktem było Pole Bitwy na Westerplatte. Przez dwie godziny uczestnicy zwiedzili między innymi następujące obiekty: wartownia nr 1, obrys budynku z częścią piwniczną wartowni nr 3, wartownia nr 4, podstawa dalmierza oraz stanowisko obserwacyjne placówki „Fort”, ruiny koszar wraz z ich podziemną kondygnacją. Największym przeżyciem okazał się pobyt na kopcu przy Pomniku Obrońców Wybrzeża, z którego rozciąga się przepiękny widok na Gdańsk. Po obiedzie w naleśnikarni na Starym Mieście uczniowie oglądali jeden z najznamienitszych w Polsce kompleksów architektoniczno-urbanistycznych, czyli zabytkową część Gdańska (miasto w zasięgu obwarowań XVII w.). Budowle o ogromnej wartości historycznej i artystycznej wzbudziły ich zainteresowanie. Były to między innymi: Brama Wyżynna, Katownia, Złota Brama, Pomnik Neptuna, Ratusz, Bazylika Mariacka z wieloskrzydłowym ołtarzem głównym oraz XV-wiecznym zegarem astronomicznym, boczna fasada plebanii kościoła Wniebowzięcia NMP z osobliwym herbem, budynki umiejscowione wzdłuż Motławy. O historii Westerplatte, zabytkach Gdańska oraz ciekawostkach związanych z tym miastem opowiadał wykwalifikowany przewodnik, pan Tomasz.