Kampania MOBI SZKOŁA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 50 75 • fax: (59) 845 47 70 • e-mail: • www: http://www.sp10slupsk.edupage.org

Kampania MOBI SZKOŁA

24 czerwca 2022, 12:44
Uroczystość wręczenia nagrody.

W dniach od 16 maja do 15 czerwca została przeprowadzona kampania promująca zrównoważoną mobilność wśród uczniów szkół podstawowych w Słupsku. Celem kampanii było kształtowanie pozytywnych nawyków transportowych, w tym w szczególności komunikacji rowerowej, oraz promowanie aktywności fizycznej. Akcja polegała na zainstalowaniu aplikacji MOBI SZKOŁA, która rejestrowała podróże do szkoły na urządzeniach napędzanych siłą własnych mięśni.

Z przyjemnością informujemy, że spośród wszystkich słupskich szkół podstawowych liczną grupę nagrodzonych stanowili uczniowie SP10 w Słupsku. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Nagrody uczniom SP10 przyznano w kategoriach: najlepsze klasy i najlepsi uczniowie.

Trzy na pięć nagrodzonych klas to klasy z SP10. Nagrodę w wysokości 1000 zł dla każdej grupy do wydania na dowolny cel otrzymały: klasa 7a, klasa 8a i klasa 8e.

W kategorii najlepsi uczniowie, na dwudziestu wytypowanych, nagrody indywidualne trafiły do sześciu uczniów naszej szkoły. Laureatami zostali: Jakub Szałacki z klasy 8a, Hubert Hapka z klasy 7a, Jakub Powroźnik z klasy 8e, Alex Jursza z klasy 8e, Blanka Bukowska z klasy 1c i Daniel Hennig z klasy 4d.

Nagrodzonym uczestnikom serdecznie gratulujemy!