Stypendium Prezydenta Miasta Słupska - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 50 75 • fax: (59) 845 47 70 • e-mail: • www: http://www.sp10slupsk.edupage.org

Stypendium Prezydenta Miasta Słupska

20 września 2022, 9:27
Uroczystość wręczenia stypendium Prezydenta Miasta Słupska w ratuszu
W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele miasta, władzy kuratoryjnej, słupskich szkół, jak i sami uczniowie.

- Rolą nas, dorosłych, jest podziękować wam za to, że chcecie wykorzystać potencjał, który macie. Dziękujemy wam, że jesteście świetnymi ambasadorami swoich domów, szkół i Miasta Słupka – mówiła prezydent.

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń klasy piątej, szóstej, siódmej i ósmej lub absolwent szkoły podstawowej. Uczeń klasy piątej i szóstej musi mieć średnią na świadectwie 5.5, mieć wszystkie oceny bardzo dobre, a także otrzymać ocenę bardzo dobrą z zachowania i osiągnąć tytuł finalisty lub laureata konkursu organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uczeń klasy siódmej i ósmej, a także absolwent musi mieć średnią na świadectwie 5.0. On również musi się wykazać bardzo dobrą oceną z zachowania, a także nie mieć żadnej oceny dobrej na świadectwie. Musi być także laureatem lub finalistą konkursu organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Stypendyści Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku:
  • Seweryn Adam Cieśliński - absolwent
  • Weronika Maria Friede - absolwentka
  • Jakub Wiktor Szałacki - absolwent
  • Gratulujemy sukcesów.