Projekty współfinansowane przez UE - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 50 75 • fax: (59) 845 47 70 • e-mail: • www: http://www.sp10slupsk.edupage.org

Projekty współfinansowane przez UE

Projekty współfinansowane przez UE
W roku szkolnym 2011/2012 szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
"Dziecko najlepsza inwestycja - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3".

Zadania, które realizujemy:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.
5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw.
6. Zajęcia specjalistyczne - muzykoterapia, zajęcia plastyczne.
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - zajęcia matematyczne, koło teatralne, zajęcia ekologiczne, zajęcia plastyczne, taniec.

W naszej szkole realizowany jest Projekt pn. "E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku".
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.