Historia szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 50 75 • fax: (59) 845 47 70 • e-mail: • www: http://www.sp10slupsk.edupage.org

Historia szkoły

sztandar szkoły

Jak to się zaczęło…

W 1988 r. ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania w Słupsku – Bronisław Piekarski – podjął decyzję o budowie nowej szkoły – numer 18 – przy ulicy Kulczyńskiego 1a. Dyrektorem szkoły w budowie został Zdzisław Andrzej Walo.
3 września 1990 roku w nowo wybudowanej szkole rozpoczęło naukę 1358 uczniów. Pierwszą dyrekcję SP 18 stanowili: dyrektor Zdzisław Andrzej Walo, wicedyrektorki – Jolanta Owczarek (obecnie Śmigielska) i Dorota Marcinkowska.

W 1996 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Jolanta Śmigielska.

2 września 1996 roku miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1996/1997, do użytku oddano segment sportowy.

10 listopada 1997 roku miało miejsce wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Polonii.

Od 1 września 1999 roku zmieniono numer szkoły z 18 na 10.

1 września 2009 roku zmieniono nazwę szkoły na Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10.

10 listopada 2010 roku nasza szkoła uroczyście obchodziła dwudziestolecie istnienia.

Od 3 września 2012 r. stanowisko dyrektora szkoły sprawuje p. Bogdan Leszczuk.

10 listopada 2015 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku uroczyście świętowała 25 lat swojego istnienia.


20 lat SP1020 lat SP1020 lat SP1020 lat SP1020 lat SP10Historia szkoły (galeria: 7)Historia szkoły (galeria: 8)Historia szkoły (galeria: 9)Historia szkoły (galeria: 10)Historia szkoły (galeria: 11)Historia szkoły (galeria: 12)Historia szkoły (galeria: 13)Historia szkoły (galeria: 14)Historia szkoły (galeria: 15)Historia szkoły (galeria: 16)