Oferta szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 50 75 • fax: (59) 845 47 70 • e-mail: • www: http://www.sp10slupsk.edupage.org

Oferta szkoły

koła zainteresowań

DZIECIOM OFERUJEMY:

- opiekę logopedyczną,
- opiekę świetlicową,
- terapię muzyczną,
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia wyrównawcze,
- opiekę pedagoga i psychologa,
- zajęcia na basenie,
- zajęcia w bibliotece,

- zajęcia komputerowe dla wszystkich uczniów,
- naukę języka obcego dla wszystkich uczniów,
- edukację ekologiczną na lekcjach,
- realizację programów innowacyjnych,
- półkolonie letnie i zimowe,
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni,
- rozwijanie regionalizmu na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I - VI,
- realizację programu unijnego „Mleko w szkole", „Owoce w szkole", „Edukacja przez szachy", "Kids Athletics"
- działalność pozalekcyjną:

 • samorząd szkolny klas I-III i klas IV-VI
 • chór/zespół wokalny
 • koła zainteresowań
 • zespoły wyrównawcze
 • zajęcia z uczniem słabym i zdolnych
 • treningi sportowe dla klas młodszych
 • zajęcia sportowe:
  piłka siatkowa

  lekka atletyka
  piłka nożna
  koszykówka
  tenis stołowy
 • szkolne koło PCK
 • szkolne koło LOP
 • Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne