Historia szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku

Lotha 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 59 33 • e-mail: • www: http://sp11slupsk.edupage.org

Historia szkoły

1.09.2022

Przekształcenie oddziałów przygotowawczych (7a, 8b, 8c) w standardowe oddziały klasowe. Szkoła liczy łącznie 14 oddziałów. Wicedyrektorem szkoły zostaje Łukasz Michal czyk.

12.04.2022

Powstanie kolejnego oddziału przygotowawczego z uczniami z Ukrainy - klasa 7c. Wychowawcą oddziału zostaje p.Izabela Kałuża

25.03.2022

Rozpoczęcie zajęć dla uczniów z Ukrainy. Powstały dwa oddziały przygotowawcze - klasa 6a i 7b. Wychowawczyniami oddziałów zostały kolejno p. Mariola Nowicka i p. Jolanta Dawidczyk.

1.09.2021

Dyrektorem szkoły zostaje Maciej Macko. Szkoła liczy 9 oddziałów. Do szkoły zapisują się kolejni uczniowie. Szkoła rozwija się.

1.12.2020

W całym kraju wznowiona została nauka zdalna. Uczniowie przebywają w domach, uczą się przez aplikację Microsoft Teams. W szkole są puste ławki. W danym roku szkolnym w szkole istnieje zaledwie 7 oddziałów: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b oraz 6a. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

23.08.2019

Zakończyła się budowa nowego boiska szkolnego.

1.09.2018

Powstanie obwodu szkoły. Naukę rozpoczynają pierwsi uczniowie szkoły. Powstały dwie obwodowe klasy: 1a i 1b. W szkole uczą się również uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych.

1.09.20217

Powstanie Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku. Dyrektorem zostaje p. Barbara Kujat, wicedyrektorem p. Maciej Macko. Szkoła nie posiada obwodu. Nie powstała klasa pierwsza. Do szkoły uczęszczają uczniowie klas wygaszonego gimnazjum.

29.03.2017

Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego zostaje przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową na mocy uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XXXVII/442/17.

1.09.2015

Wicedyrektorem szkoły zostaje p. Maciej Macko.

1.09.1999

Powstanie Gimnazjum nr 5 w Słupsku. Dyrektorem zostaje p. Barbara Kujat. Wicedyrektorzy: p.Mirosława Kucharska, p.Elżbieta Krawczykiewicz.

2001

Rozwiązanie Szkoły Podstawowej nr 11

1999 - 2001

W budynku funkcjonują dwie szkoły. Powstałe na skutek reformy Gimnazjum nr 5 oraz wygaszająca się Szkoła Podstawowa nr 11

1991/1992

Dyrektorem szkoły zostaje p. Irena Banaś. Wicedyrektorami zostają – p. Danuta Lipińska i p.Aniela Piotrowska

19.12.1983

W ramach czynu społecznego wybudowana została sala gimnastyczna.

20.04.1970

Ustanowienie i używanie Sztandaru Szkoły

1.09.1970

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojsk Obrony Wybrzeża staje się Szkołą Ćwiczeń Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Słupsku.

1970

Kierownictwo w szkole objęła p. Danuta Grabowska. Zastępcami zostali: p. Barbara Partyka i p. Waldemar Szymczewski.

1.09.1968

Powstanie Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku. Kierownikiem zostaje p. Teresa Łyczewska.