Tradycje szkolne - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku

Lotha 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 59 33 • e-mail: • www: http://https://sp11slupsk.edupage.org/

Tradycje szkolne

W każdym uczniu rozpoznajemy to, co dobre,

i, kierując się sercem i rozumem, rozwijamy te cechy.

Od powstania gimnazjum, a w szczególności od nadania imienia Sejmu Polskiego w 2001 roku, tworzymy tradycję szkoły poprzez:

 • organizację ogólnopolskiego konkursu Wiedzy o Sejmie RP,
 • organizację miejskich konkursów internetowych: „Czy znasz swoje miasto?”, „Fotogeniczny Słupsk”,
 • uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na gimnazjalistę,
 • bal gimnazjalny i uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich,
 • wręczanie prymusom szkoły odznak: Złota Sowa i Srebrna Sowa,
 • wybór „Absolwenta roku” i „Sportowca roku”,
 • konsultacje nauczycieli – indywidualne wspomaganie uczniów w zależności od ich potrzeb.

Wśród 54 zatrudnionych nauczycieli:

 • 18 ukończyło studia podyplomowe,
 • 11 kursy kwalifikacyjne,
 • dwóch nauczycieli zdobyło uprawnienia trenerskie,
 • 10 nauczycieli posiada certyfikaty egzaminatorów,
 • 70 % kadry stanowią nauczyciele dyplomowani,
 • czterech nauczycieli zostało uhonorowanych tytułem: „Nauczyciel Roku”,
 • jeden nauczyciel został: „Trenerem Roku”.

Dla uczniów o uzdolnieniach sportowych został utworzony Uczniowski Klub Sportowy, ze specjalnością – lekka atletyka.

Od lat młodzież chętnie i efektywnie działa w Szkolnym Kole Caritas i Szkolnym Kole Wolontariatu.

Wszystkie działania uczniów i nauczycieli przyczyniają się do odnoszenia wielu sukcesów

i uzyskiwania tytułów laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty: z historii, fizyki, chemii, informatyki, geografii oraz tytuły finalistów konkursów z języka polskiego i matematyki.

Uczniowie biorą także udział i odnoszą sukcesy w innych konkursach, m. in.:

 • Polsko - Ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko – wiele wyróżnień,
 • nagrody różnego stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
 • tytuły laureatów i finalistów w Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej,
 • finaliści i laureaci w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • wiele sukcesów w konkursach artystycznych, w tym laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Marynistycznej „Łajba”,

 • od 8 lat uczniowie są bezkonkurencyjni w rywalizacji między gimnazjami, w konkursie Wiedzy o Słupsku, Konstytucji 3 Maja i Unii Europejskiej zdobywając 8 Pucharów Prezydenta Miasta Słupska,
 • do sukcesów Szkolnego Koła Wolontariatu należy zaliczyć tytuł laureata i finalisty w Ogólnopolskim Konkursie „8 Wspaniałych”,
 • mimo braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zaplecza sportowego uczniowie gimnazjum zwyciężają lub zajmują czołowe miejsca w SOM i we współzawodnictwie sportowym w województwie.

Szkoła otrzymała Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie czterech standardów:

 • „Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach”,
 • „Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia”,
 • „Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy”,
 • „Oceniania wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą”.

Gimnazjum otrzymało również inne wartościowe certyfikaty:

 • „Szkoła z klasą”,
 • „Szkoła bez przemocy”,
 • „Szkoła zaangażowana społecznie”
 • „Szkoła Odkrywania Talentów” (luty 2011r.), tytułnadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

W celu wzmocnienia działań wychowawczych i profilaktycznych realizowane są różnorodne działania profilaktyczne, wśród nich:

 • program: „Żyj dziś myśląc o przyszłości” – realizowany we wszystkich klasach pierwszych,
 • udział, z sukcesami, w turnieju: „Prewencja ale inaczej”,
 • udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (tytuł laureata w 2007r.),
 • spektakle i akcje profilaktyczne, m. in.: „ Drugie życie”, „Właściwe decyzje”, „Dealer”,
 • w ramach promocji zdrowia i bezpieczeństwa we współpracy z MZOZ-em zrealizowano program: „Życie jest ringiem - zapobieganie chorobom nowotworowym”.