Erasmus + pt.: ,,Pokonywanie i przełamywanie stereotypów” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Erasmus + pt.: ,,Pokonywanie i przełamywanie stereotypów”

25 września 2015, 10:22

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy międzynarodową współpracę w ramach projektu: Erasmus + pt.: ,, Pokonywanie i przełamywanie stereotypów” (Overcoming and breaking stereotypes). Ma ona na celu przejście od etnocentryzmu do etnorelatywizmu w oparciu o ,,Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej” Miltona Benetta. Badanie opinii publicznej wśród uczniów niemieckich, włoskich, hiszpańskich, chorwackich i polskich na temat stereotypowych uprzedzeń i poglądów, zainicjuje szereg działań prowadzących do powstania infrastruktury komunikacyjnej, scenariuszy lekcji (w tym e-lerningowych jednostek lekcyjnych), scenek dramowych, komiksów, esejów, kampanii reklamowej cross – media, plakatów, filmu i pamiętnika osób, które osiągnęły sukces mimo ,,naznaczenia”. Jednym z narzędzi komunikacji będzie usługa Twin space, świdczona przez platformę e – Twinning. Uczniowie IV LO, zaangażowani w projekt, uzyskają Europass – dokument potwierdzający umiejętności, kompetencje i doświadczenia zawodowe w całej Europie.

Dwukrotnie w naszej szkole odbędzie się międzynarodowe spotkanie projektowe nauczycieli z czterech krajów Europy a dziesięcioosobowe grupy uczniów wyjeżdżać będą do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch i Niemiec na tematyczne warsztaty.

Koordynatorzy: I. Stachoń, A. Jaszul, A. Piliszczuk, B.Sochacka.