OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

21 grudnia 2015, 18:40
AIDS/HIV-1

OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

WYNIKI VII MIEJSKO-POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY O HIV/AIDS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „Świadomy wybór – zdrowe życie” – 18.12.2015 r.

W olimpiadzie wzięło udział 31 uczniów z 6 szkół miasta Słupska i 10 szkół powiatu słupskiego. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 31 zadań otwartych i zamkniętych. Można było uzyskać maksymalnie 74 punkty.

LAUREACI:

Miasto Słupsk

I MIEJSCE – Wójcik Jakub Gimnazjum nr 2 w Słupsku

II Miejsce – Lao Karolina Gimnazjum nr 2 w Słupsku

III Miejsce – Zbrojewska Malwina Gimnazjum nr 6 w Słupsku

Powiat słupski

I Miejsce – Wygocki Jakub Gimnazjum w Pobłociu

II Miejsce – Kowalczyk Maja Gimnazjum w Redzikowie

III Miejsce – Kędziora Daria Gimnazjum w Siemianicach

AIDS/HIV-2AIDS/HIV-3