Erasmus – wizyta w Monachium - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Erasmus – wizyta w Monachium

11 grudnia 2015, 18:56
Erazmus-Monachium
U schyłku 2015r. troje pracowników naszej szkoły uczestniczyło w roboczym spotkaniu nauczycieli z Niemiec, Chorwacji, Hiszpanii i Włoch w ramach projektu UE Erasmus+ „Pokonywanie i przełamywanie stereotypów” („Overciming and breaking stereotypes, looking for social cohesion”). Miejscem pracy była szkoła zawodowa Städt. Robert-Bosch-Fachoberschule w Monachium – placówka o bardzo wysokim standardzie z wielokulturowymi zespołami klasowymi. Cel spotkania to uszczegółowienie harmonogramu pierwszego roku międzynarodowej współpracy oraz stworzenie zespołów nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne obszary działań takich, jak: narzędzia badawcze, infrastruktura komunikacyjna, scenariusze lekcji (w tym e-learningowe jednostki lekcyjne), komiksy, eseje i wspomnienia osób ,,naznaczanych” z powodu swej odmienności. Każdy z uczestników projektu został zapoznany z poziomami wrażliwości międzykulturowej opartej o Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) Miltona Benetta. Wytyczne działań omówione zostały wielopłaszczyznowo z uwzględnieniem specyfiki kilku krajów Europy. Świadomość i rozumienie tożsamości kulturowej własnego kraju w interakcji z innymi kulturami oraz umiejętność zrozumienia różnych punktów widzenia, to wskazówka do budowania spójności społecznej, w której nie ma miejsca na stereotypowe myślenie. Podczas wizyty nie zabrakło również świątecznych akcentów. Adwentowy klimat rynku głównego Najświętszej Marii Panny – Marienplatz ze 150 stoiskami z ceramiką, zabawkami i wyrobami rzemieślniczymi, jak co roku tętnił życiem i radością tamtejszych mieszkańców. Tylko wzmożone parole policji przypominały, że czujność nad bezpieczeństwem europejskich miast musi być większa niż kiedykolwiek.
Erazmus-MonachiumErazmus-MonachiumErazmus-Monachium