Zespół Szkół Sportowych w Słupsku
Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8454785
59 8453798
e-mail: 
www: http://www.4lo.slupsk.pl

Aktualności

14 października 2017, 12:54Pani sędzia na lekcji

Pani sędzia na lekcji wos w gimnazjum

Nasza szkoła w sposób atrakcyjny i przystępny dla uczniów przybliża wiadomości i umiejętności związane z podstawą programową, ale również rozwija i poszerza zainteresowania uczniów. Ważny element w tym aspekcie stanowi

edukacja prawna młodzieży, dlatego od wielu lat zapraszamy specjalistów z tej dziedziny. W ubiegłym roku cykl lekcji dla klas maturalnych o tematyce prawnej przeprowadziła Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pani Joanna Kołodziej-Michałowicz .

13 października 2017 r. w klasie 3e gimnazjum gościła Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Pani Tamara Kulczewska-Miszczak - konsultant ds. prawa europejskiego w sprawach prawa pracy.

Przedstawiła nam zagadnienia związane m.in. ze strukturą sądów, procedurami odwoławczymi oraz odpowiedziała na szereg pytań związanych z zawodem sędziego.

Renata Jastrzębowska, nauczyciel historii i wos

Fotoreportaż

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013