Pani sędzia na lekcji - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Pani sędzia na lekcji

14 października 2017, 12:54

Pani sędzia na lekcji wos w gimnazjum

Nasza szkoła w sposób atrakcyjny i przystępny dla uczniów przybliża wiadomości i umiejętności związane z podstawą programową, ale również rozwija i poszerza zainteresowania uczniów. Ważny element w tym aspekcie stanowi

edukacja prawna młodzieży, dlatego od wielu lat zapraszamy specjalistów z tej dziedziny. W ubiegłym roku cykl lekcji dla klas maturalnych o tematyce prawnej przeprowadziła Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pani Joanna Kołodziej-Michałowicz .

13 października 2017 r. w klasie 3e gimnazjum gościła Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Pani Tamara Kulczewska-Miszczak - konsultant ds. prawa europejskiego w sprawach prawa pracy.

Przedstawiła nam zagadnienia związane m.in. ze strukturą sądów, procedurami odwoławczymi oraz odpowiedziała na szereg pytań związanych z zawodem sędziego.

Renata Jastrzębowska, nauczyciel historii i wos

Fotoreportaż