POKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH „Od elektrostatyki do prądu elektrycznego”– AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

POKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH „Od elektrostatyki do prądu elektrycznego”– AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

30 listopada 2017, 21:48

POKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH

„Od elektrostatyki do prądu elektrycznego” AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU


29 listopada uczniowie klasy IIIA pod opieką Anny Kurowskiej – Krzyważni wzięli udział w pokazach doświadczeń fizycznych.

Doświadczenia z elektrostatyki i prądu elektrycznego zaprezentowali pracownicy naukowi Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.


Uczniowie mogli również samodzielnie wykonywać doświadczenia i wyciągać własne wnioski.

Zapraszamy do galerii…..