POKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH „Dynamika ruchów” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

POKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH „Dynamika ruchów”

1 grudnia 2017, 21:51

POKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH „Dynamika ruchów”

-AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU-

29 listopada uczniowie klasy II A pod opieką Anny Kurowskiej- Krzyważni uczestniczyli w pokazach doświadczeń fizycznych. Tematem wiodącym pokazów była kinematyka, dynamika i bryła sztywna.

Największe jednak zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziły doświadczenia obrazujące zaburzenia środka ciężkości ciała. Doświadczenia te były wprowadzeniem do kolejnych naszych tematów z działu „Bryła sztywna”.

Uczniowie obserwowali, a także wykonywali doświadczenia pod opieką pracownika naukowego Instytutu Fizyki Pana mgr Andrzeja Krzysztofowicza.

Zapraszamy do galerii……