„PROJEKT FCHgo” - Odkryj energię wodoru - - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

„PROJEKT FCHgo” - Odkryj energię wodoru -

25 listopada 2019, 14:55
„PROJEKT FCHgo”
- Odkryj energię wodoru -

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy IA liceum biorą udział w europejskim projekcie FCHgo pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt FCHgo:

- poświęcony jest wspieraniu wiedzy na temat technologii ogniw paliwowych i wodoru poprzez dostarczenie modelu edukacyjnego dla szkół.

- zachęca uczniów i nauczycieli do odkrywania energii wodoru dzięki innowacyjnym materiałom dydaktycznym i inspirującym zajęciom w klasach i poza nimi.

Nasi uczniowie będą wdrażać i testować zestaw narzędzi FCHgo równolegle z partnerami projektu z Danii, Niemczech, Włoszech i Szwajcarii.

Obecnie uczniowie rozpoczęli pierwszą fazę projektu – pierwszy wykład odbył się w Instytucie Nauk Ścisłych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Spotkanie poprowadził prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opiekun projektu: Anna Kurowska - Krzyważnia