NOC BIOLOGÓW 2020 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

NOC BIOLOGÓW 2020

13 stycznia 2020, 15:06

NOC BIOLOGÓW 2020

Uczniowie klasy II D IV Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką p. E. Lachowicz i p. M. Karolczak, z ogromnym zapałem uczestniczyli w tegorocznej edycji Nocy Biologów na Akademii Pomorskiej, która odbyła się 10 stycznia.

Jak co roku, organizatorzy zaproponowali liczne zajęcia podczas których prowadzący dzielili się wiedzą i tajnikami na temat zmian klimatu i ochrony środowiska.

Tematem pierwszego wykładu, z jakim przyszło się spotkać naszym uczniom to „Poznaj najgroźniejsze rośliny inwazyjne”. Z wielkim zaangażowaniem i fascynacją poprowadził go dr hab. Zbigniew Sobisz.

W tym samym czasie, druga grupa naszych licealistów brała udział w zajęciach, w laboratorium Zakładu Chemii Środowiskowej. Podopieczni badali „Zmiany zasolenia i fitoplankton w Morzu Bałtyckim” pod opieką dr. hab. inż. Józefa Antonowicza. Dodatkowo wraz ze studentami chemii miareczkowali i obserwowali zmiany kolorów wskaźników w różnych odczynach.

Pani dr Magdalena Wielgat-Rychert, podczas swojego wykładu, przybliżyła młodzieży zmiany klimatu i oddziaływanie na środowisko wodne Bałtyku.

Noc Biologów na AP stanowiła świetną okazję do wysłuchania ciekawych wykładów i prezentacji, a także uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych. Uczniowie z pewnością tego dnia wzbogacili się o dodatkową wiedzę i umiejętności.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za mile spędzony czas i dobrze dobrany program imprezy.