Happening pod nazwą „ Strajk Żywności - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Happening pod nazwą „ Strajk Żywności

5 listopada 2012, 14:48
Dnia 26 października 2012r. w naszej szkole na najdłuższej przerwie miało miejsce jedno z oddziaływań Federacji Polskich Banków Żywności.
Wolontariuszki Banku Żywności (jedna z nich to nasza absolwentka Małgosia Burjan) zachęcały wszystkich uczniów w niekonwencjonalny sposób – grając na bębnie do zapoznania sięz ideą pracy organizacji.
Dnia 16 października 2012r. nasi uczniowie z klasy I D o profilu ekologicznym pod opieką swojej wychowawczyni pani Iwony Bajorek i nauczycielki języka francuskiego pani Fatihy Senouci –Opolskiej brali udział w organizowanym przez Banki Żywności z okazji Światowego Dnia Żywności happeningu, obchodzonym każdego roku właśnie tego dnia.
Celem happeningu było uświadamianie społeczeństwu globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie solidarności w walce z głodem i ubóstwem.
Rozpoczęło się na Placu Zwycięstwa. Po krótkich przemówieniach organizatorów i występach artystycznych dzieci, uczniowie I D ruszyli z pochodem, w którym uczestniczyli także szczudlarze, bębniarze i uczniowie grających na instrumentach do Parku Kultury i Rekreacji. <br>
Wrażenia związane z tymi działaniami z pewnością zaowocują w przyszłości.