Wirtualna fizyka - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Wirtualna fizyka

25 października 2012, 14:55
Od listopada 2012 r. uczniowie naszej szkoły wezmą udział w projekcie Politechniki Koszalińskiej ,,Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Innowacja pedagogiczna Politechniki Koszalińskiej ,,Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” jest nowatorskim narzędziem rozpowszechniania treści fizycznych oraz rozbudzania zainteresowania ,,nauką o naturze”.
Popularne wśród młodzieży gry komputerowe stanowią <b>ciekawą formę</b> sprawdzania zapamiętanych treści fizycznych oraz transponowania ich do sytuacji typowych i problemowych życia codziennego. Filmy zrealizowane w konwencji ciekawostek oraz filmy interaktywne stanowić będą <b>pomoc dydaktyczną</b> przy ubogiej bazie dydaktycznej pracowni fizycznej oraz inspirację do<b> rozwiązywania zadań i problemów. Umożliwią empiryczne dochodzenie do wiedzy. Filmy nakręcone kamerą szybkościową zostaną zastosowane jako podstawa do formułowania <b>nowych problemów i dokonywania analogii fizyczno –matematycznych.
Innowacja wzbogaci warsztat pracy nauczyciela fizyki czego efektem powinien być wzrost zainteresowania przedmiotem ścisłym oraz wzrost wyniku egzaminu maturalnego.
Uczniowie rozwiną własną kreatywność w wirtualnym świecie, aby przenieść ją do rzeczywistości i wykorzystać na otwartym rynku pracy. <br>
Rozwiną dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, umiejętność selektywnego i analitycznego myślenia oraz kompetencje w dziedzinie informatyki.
Liceum wzbogaci swoje doświadczenie w nowatorską metodę nauczania. Projekt koordynuje pani Barbara Sochacka we współpracy z panem Michałem Graczykiem.

Aby fizyka była ciekawsza...
Nasza szkoła za sprawą nauczycielki fizyki Barbary Sochackiej nawiązała współpracę z Instytutem Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Jej przejawem będą wykłady popularno-naukowe z pokazami dla uczniów, możliwość korzystania z pracowni fizycznych oraz pomoc merytoryczna dla potencjalnych odkrywców.
Dzięki przychylności władz uczelni, uczniowie będą uzupełniać wiadomości i umiejętności w dziedzinie empirycznego dochodzenia do wiedzy, odkrywać kontekstowość praw i zasad fizycznych, a przez to - promować nauki ścisłe.
Dziękujemy Akademii Pomorskiej w Słupsku...