Nie zaśmiecaj naszej planety” - COMENIUS – akcja Partnerskie Projekty Szkół. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Nie zaśmiecaj naszej planety” - COMENIUS – akcja Partnerskie Projekty Szkół.

26 listopada 2012, 15:00
Dnia 20 listopada 2012R. ZAKWALIFIKOWANO NAS DO PROJEKTU !!!

Jest to aktywność w ramach programu FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS – akcja Partnerskie Projekty Szkół.
To już drugi taki projekt w naszej szkole. Na realizację działań w projekcie otrzymaliśmy 20 000 euro.
Projekt obejmuje dwa lata 2012-2014 . W programie uczestniczą cztery szkoły z UE:
POLSKA – SŁUPSK
NIEMCY – MONACHIUM
WŁOCHY – TURYN
HOLANDIA – HEERDE
Koordynatorami wszelkich działań szkolnych i międzyszkolnych są trzy nauczycielki z naszej szkoły: p. Izabela Stachoń, p. Barbara Sochacka i p. Anna Piliszczuk.
Projekt „Nie zaśmiecaj naszej planety”, jest autorstwa trójki naszych nauczycielek, będących koordynatorami.
Państwa współpracujące będą korzystały z naszych szkolnych pomysłów w zakresie zarządzania odpadami.
W miesiącu lutym udajemy się z uczniami na wizytę do kolegów w Holandii.Uczniowie będą uczyć się o problemie dotyczącym odpadów. Na początku zajmą się problematyką ludzkiej działalności mającej wpływ na środowisko: eksploatacja naturalnych zasobów Ziemi, zanieczyszczenie atmosfery gazami cieplarnianymi, zanieczyszczenie gleby ciężkimi metalami, pestycydami, zanieczyszczenie wodnych akwenów które prowadzi do zniszczenia gatunków zwierząt i roślin oraz problemów zdrowotnych u człowieka. Uczniowie poznają także zagrożenia wynikające z użytkowania materiałów rozszczepialnych oraz zajmą się problemem śmieci kosmicznych.
Podejmą współpracę z grupami przedszkolnymi w celu zaszczepienia w nich dbałości o planetę.
W efekcie pracy nad projektem uczniowie utworzą stronę internetową gdzie umieszczą swoje wyniki badań oraz platformę e-lerningową na temat szkodliwości składowania odpadów na Ziemi (w tym odpadów promieniotwórczych) i odpadów pozostawianych na orbitach wokółziemskich.
Młodzież napisze list do organizacji kosmicznych ponaglający konieczność opracowania regulacji prawnych, które narzucą obowiązek unicestwiania nieczynnych satelitów.
Uczniowie porównają postawę rządów poszczególnych krajów zaangażowanych w projekt do problemu gospodarki odpadami oraz podejmą działania wpływające na zmianę konsumpcyjnego stylu życia ludzi współczesnego świata.
W toku realizacji projektu zostaną wykorzystane następujące metody:projekt, metaplan, burza mózgów, empiryczne dochodzenie do wiedzy, rozmowy dydaktyczne, dyskusja, dyskusja panelowa, debata, pytania do eksperta, przygotowania wystąpień i prezentacji, wycieczki, wywiady, badania ankietowe, dramy i prace plastyczne.