Debata o bezpieczeństwie. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Debata o bezpieczeństwie.

29 listopada 2012, 15:08
W listopadzie 2012 roku na zajęciach z przysposobienia obronnego klasa II A oraz II C przygotowały i przeprowadziły debaty na temat bezpieczeństwa państwa.
Debaty dotyczyły bezpieczeństwa obywateli podczas: meczów na stadionach, w ruchu drogowym oraz korzystania z Internetu.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem prezentowali swoje argumenty.
Zarówno strona afirmująca jak i negująca starały się przedstawić swoje racje zwracając uwagę na kodeks uczestników debaty.
Sędziowie czuwali nad prawidłowym przebiegiem debat.