Wycieczka do oczyszczalni. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Wycieczka do oczyszczalni.

23 października 2011, 22:27
Wycieczka do oczyszczalni.

Dnia 17.10.2011r zorganizowano zajęcia edukacyjne w słupskiej oczyszczalni ścieków. Zajęcia odbyły się od godziny 10:00 do 13:00, adresowane były do uczniów klas trzecich. W zajęciach wzięła udział klasa „IIID” o rozszerzonym nauczaniu geografii i biologii, jest to trzydziestoosobowa klasa o szczególnym zainteresowaniu geograficzno – ekologicznym.

Celem spotkania było poznanie funkcjonowania zakładu oraz sposoby oczyszczania ścieków komunalnych.

Od godziny 10:00 do 11:30 klasa uczestniczyła w wykładzie Pani Danuty Makowskiej na temat sposobów oczyszczania ścieków.

Schemat punktowy wykładu:

-Cele oczyszczania ścieków,

-Historia oczyszczalni,

-Budowa oczyszczalni,

-Sposoby oczyszczania ścieków,

-Oglądanie bakterii biorących udział w oczyszczaniu ścieków,

-Poznanie procesu produkcji kompostu z osadów ściekowych,

-Poznanie procesu produkcji gazu (metanu),

-Zwrócenie uwagi na samowystarczalność energetyczną zakładu,

-Zaprezentowanie planów rozwoju infrastruktury oczyszczalni,

-Zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska oraz możliwości kształcenia się w tym kierunku na uczelniach wyższych,

Po wykładzie rozpoczęliśmy zwiedzanie oczyszczalni od miejsca wpływania ścieków do miejsca, w którym czysta woda trafia do rzeki Słupi. Wszystkie etapy zwiedzania oczyszczalni są przedstawione na zdjęciach fotograficznych. Dzięki tym zajściom problem oczyszczania ścieków i problem zmniejszenia się ilości wody pitnej został dość dobrze poznany.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 13:00 po czym z organizatorem Ryszardem Jażewiczem klasa wróciła do szkoły.