Co wiemy o Londynie - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Co wiemy o Londynie

5 maja 2013, 22:18

Dnia 26 kwietnia 2013r. klasy 1a, 1d oraz 2b brały udział w wykładzie w języku angielskim prowadzonym metodą Community Language Learning, połączonym z aktywnym panelem dyskusyjnym. Tematem wykładu był ”Londyn – stolica świata”. Zajęcia te miały na celu rozwijanie komunikacyjnej kompetencji językowej oraz kształtowanie postawy ciekawości i otwarcia wobec innych kultur a prowadzone były przez wykładowcę Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia wiedzy z elementów kultury krajów anglojęzycznych biorąc udział w quizie o stolicy Wielkiej Brytanii.