Comenius - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

Comenius

10 lipca 2013, 15:20


Międzynarodowy projekt Comenius 2012-2014

Od listopada 2012r. w naszej szkole realizowany jest dwuletni projekt międzynarodowy „Nie zaśmiecaj naszej planety” (”Don’t waste our planet”). Inspiracją do podjęcia tej tematyki były nasze obserwacje dotyczące otaczającego nas środowiska. Nasza planeta szybko zmienia się w wysypisko śmieci. Zanieczyszczone wody i lądy zakłócają istniejący ekosystem ziemskiego globu. W młodym pokoleniu słabnie wrażliwość na estetykę otoczenia oraz przyszły stan środowiska naturalnego. Konsumpcyjny styl życia ludzi ogranicza perspektywiczne myślenie o stanie naszej planety. A przecież to my decydujemy, czy zużyte towary nie trafią na wysypiska lub do przydrożnych rowów i zmienią się w źródła wielu toksycznych związków. Każdy z nas ma wpływ na ilość groźnych substancji, które zatruwają środowisko i zagrażają naszemu zdrowiu. W obliczu ekologicznych zagrożeń chcemy promować postawę odpowiedzialną za obecny i przyszły stan naszej planety.

W trakcie współpracy między naszą szkołą a szkołami w Niemczech, Holandii, Hiszpanii i

Włoszech uczniowie będą uczyć się o problemie dotyczącym odpadów.

Praca w projekcie to bardzo atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności nie tylko na temat zarządzania śmieciami ale też wzrost umiejętności językowych, gdyż wszystkie przygotowywane prezentacje, debaty, dyskusje będą odbywać się w języku angielskim.

Harmonogram spotkań w czasie realizacji projektu:

- luty 2013r.- spotkaliśmy się wszyscy wraz z uczniami w Heerde w Holandii,

- kwiecień 2013r. - spotkanie uczniów i nauczycieli w Hiszpanii w Talavera de la Reina,

- listopad 2013r. - wizyta w Monachium w Niemczech, nauczyciele wraz z uczniami,

- kwietniowa wizyta w 2014 roku ma się odbyć w Polsce w Słupsku, nauczyciele wraz z uczniami,

- a zakończenie prac nad projektem w Turynie we Włoszech w czerwcu 2014 roku.

Efekty pracy nad projektem po pierwszym roku

Uczniowie naszej szkoły przygotowali gazetki informacyjne na temat celów projektu, szkół partnerskich, zasad selektywnej zbiórki odpadów, ekologicznego stylu życia oraz wrażeń po wizytach w Holandii i Hiszpanii.

Nauczyciele naszej szkoły zaangażowani w pracę nad projektem podjęli współpracę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Słupsku poszerzając zakres swoich działań o akcję segregacji odpadów na terenie szkoły i pozyskując pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na czas projektu. W ramach obchodów „Dnia bez śmiecenia” została przeprowadzona zbiórka elektrośmieci znajdujących się na terenie szkoły oraz przyniesionych przez uczniów. W zamian szkoła pozyskała krzewy do obsadzenia kwietników.

Efekty pracy po pierwszym roku projektu zostały zamieszczone w formie artykułów w prasie lokalnej Głos Pomorza oraz Informatorze Oświatowym, na portalu Urzędu Miejskiego Wydziału Oświaty w Słupsku, na stronie internetowej naszej szkoły 4lo.slupsk.interia.pl. Działania oraz rezultaty pracy nad projektem zostały zaprezentowane dla społeczności lokalnej w ramach Dnia Otwartej Szkoły. Podczas wizyt w Holandii oraz Hiszpanii na spotkaniach z burmistrzami Heerde oraz Talavera de la Reina obecne były media: telewizja i radio, które zamieszczały informacje o projekcie, jego celach oraz działaniach młodzieży w lokalnych programach i prasie.

Praca nad realizacją zadań w projekcie przyczyniła się do integracji wewnątrzszkolnej oraz integracji szkoły ze środowiskiem i szkołami partnerskimi. Elementem integracyjnym na spotkaniu w Holandii było nagranie video pt. Harlem Shake wykonane przez wszystkich uczestników projektu i umieszczone na stronie internetowej YouTube.

Biorący udział w projekcie zarówno uczniowie jak i nauczyciele zapoznali się z systemami segregacji i utylizacji odpadów w poszczególnych krajach oraz nabyli umiejętności posługiwania się terminologią anglojęzyczną z zakresu: ochrony środowiska, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rodzajów odpadów.

Nauczyciele nabyli cenne doświadczenie w zakresie doskonalenia warsztatu zawodowego i systemów oświatowych w krajach odwiedzanych. Mieli możliwość poznania procesów dydaktyczno-wychowawczych w europejskich szkołach oraz systemów edukacyjnych krajów partnerskich.

Dzięki ścisłej współpracy nad produktami projektu w trakcie wizyt uczniowie i nauczyciele pogłębili wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej, różnorodności kulturowej, gospodarczej i społecznej oraz zrozumienia jej wartości. Szkoła wzbogaciła swą ofertę edukacyjną.