"Szeksploracje kultury". - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

"Szeksploracje kultury".

24 czerwca 2013, 15:29
"Szeksploracje kultury".
Od maja nasza szkoła bierze udział w nowym programie międzynarodowym. Projekt Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na celu zapoznanie szerokiego kręgu odbiorców (osób młodych, dorosłych i starszych; uczniów, artystów, nauczycieli i specjalistów; Polaków i Norwegów)z kulturowym dziedzictwem Szekspira (jego obecnością w filmie, sztuce, literaturze) oraz wykorzystanie tej tematyki do poznawania swojej własnej historii. Uczestnicy pochodzić będą z całego województwa pomorskiego. Sam projekt toczyć się będzie w Gdańsku, Oslo i Bergen od 1 V 2013 do 31 XII 2014.
Joanna Korzeniowska-Klaja