Autentyczne sprzątanie w IV LO. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Autentyczne sprzątanie w IV LO.

1 października 2013, 21:34
Godz. 10.30-10.50, długa przerwa. Korytarz szkoły wypełniony metalowymi puszkami, plastikowymi butelkami, zużytymi reklamówkami, papierami, opakowaniami po sokach, jogurtach… W tle zdjęcia ukazujące piękno przyrody. Świat kontrastu obserwowany na co dzień, w nim uczniowie, którzy powinni być wrażliwi na estetykę otoczenia. Ich proekologiczną postawę badała młodzież zaangażowana w pracę na międzynarodowym projektem Comeniusa „Nie zaśmiecaj naszej planety!”, przeprowadzając wywiady i zachęcając do wspólnego porządkowania holu. Miniaturowe WYSYPISKO rozpoczęło w naszej szkole, zainicjowaną w Polsce w 1994 r. ,,Akcję sprzątania świata”. W tegorocznej kampanii, przebiegającej pod hasłem Odkrywamy czystą Polskę, wzięli udział wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska, propagują ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. My, dołączając do inicjatorów akcji, wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez PGK na nową nazwę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i posprzątaliśmy peryferia osiedla Piastów. Przeprowadziliśmy również wywiad z mieszkańcami Słupska pytając się m.in. o to, czy segregują odpady, czy starają się minimalizować ich powstawanie, co jest największym problemem w selektywnej zbiórce śmieci, czy przynosi ona korzyści, czy przywiązują wagę do czystości otoczenia oraz czy czują się odpowiedzialni za obecny stan planety? Ogłosiliśmy także konkurs na plakat zachęcający właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach pt. ,,Psi (?) problem”. Efekty naszych działań zamieścimy niebawem na stronie internetowej szkoły a ich anglojęzyczna wersja pojawi się pod adresem: www.dwop-comenius.eu.