Zespół Szkół Sportowych w Słupsku
Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8454785
59 8453798
e-mail: 
www: http://www.4lo.slupsk.pl

Aktualności

1 października 2013, 21:34Autentyczne sprzątanie w IV LO.

Godz. 10.30-10.50, długa przerwa. Korytarz szkoły wypełniony metalowymi puszkami, plastikowymi butelkami, zużytymi reklamówkami, papierami, opakowaniami po sokach, jogurtach… W tle zdjęcia ukazujące piękno przyrody. Świat kontrastu obserwowany na co dzień, w nim uczniowie, którzy powinni być wrażliwi na estetykę otoczenia. Ich proekologiczną postawę badała młodzież zaangażowana w pracę na międzynarodowym projektem Comeniusa „Nie zaśmiecaj naszej planety!”, przeprowadzając wywiady i zachęcając do wspólnego porządkowania holu. Miniaturowe WYSYPISKO rozpoczęło w naszej szkole, zainicjowaną w Polsce w 1994 r. ,,Akcję sprzątania świata”. W tegorocznej kampanii, przebiegającej pod hasłem Odkrywamy czystą Polskę, wzięli udział wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska, propagują ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. My, dołączając do inicjatorów akcji, wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez PGK na nową nazwę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i posprzątaliśmy peryferia osiedla Piastów. Przeprowadziliśmy również wywiad z mieszkańcami Słupska pytając się m.in. o to, czy segregują odpady, czy starają się minimalizować ich powstawanie, co jest największym problemem w selektywnej zbiórce śmieci, czy przynosi ona korzyści, czy przywiązują wagę do czystości otoczenia oraz czy czują się odpowiedzialni za obecny stan planety? Ogłosiliśmy także konkurs na plakat zachęcający właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach pt. ,,Psi (?) problem”. Efekty naszych działań zamieścimy niebawem na stronie internetowej szkoły a ich anglojęzyczna wersja pojawi się pod adresem: www.dwop-comenius.eu.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013