Zespół Szkół Sportowych w Słupsku
Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8454785
59 8453798
e-mail: 
www: http://www.4lo.slupsk.pl

Aktualności

9 września 2013, 21:35Wakacje i Szeksploracje Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

"Szekspir w filmie" - pierwsze szkolenie wakacyjne dla nauczycieli, 28-30 VI 2013 W sali konferencyjnej gdańskiego Centrum Edukacji Nauczycieli – jednego z patronów projektu odbyły się dwa warsztaty – oba dotyczyły zagadnień związanych z filmowym Szekspirem i zostały poprowadzone przez wybitne znawczynie zagadnienia - Dr Agnieszkę Rasmus z Uniwersytetu Łódzkiego -„Adaptacje filmowe dzieł Szekspira dla młodzieży” oraz dr Olgę Kubińską z Uniwersytetu Gdańskiego - „Król Lear w filmie”.
Międzynarodowe szkolenie wakacyjne
W ramach projektu w dniach 30.07.2013 – 4.08.2013 odbyły się warsztaty teatralne w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla nauczycieli oraz uczniów szkół biorących udział w Szeksploracjach. Sześciodniową, intensywną pracę warsztatową poprowadziły Marzena Wojciechowska – Orszulak (Polska) oraz Joanna Magierecka (Norwegia). W pierwszej połowie szkolenia wzięli udział nauczyciele, a z naszej szkoły Joanna Korzeniowska-Klaja, w drugiej – uczniowie, od nas Angelika Holiczko z kl. II A.
Obydwa warsztaty były zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów niezwykłym i bardzo rozwijającym urozmaiceniem wakacji. .
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013