Konkurs Gwiezdny Krąg - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Konkurs Gwiezdny Krąg

21 października 2014, 23:38

“GWIEZDNY KRĄG” po raz 10-ty

Maciej Kobyliński – Prezydent Miasta Słupska i Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na Jubileuszową X Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Unii Europejskiej “GWIEZDNY KRAG” skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Tego roczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Gwiezdny Krąg” będzie przebiegać pod hasłem „10 lat Polski w UE – 10 lat Gwiezdnego Kręgu”.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych idei Zjednoczonej Europy, zasad demokratycznego państwa prawa, historii integracji Unii Europejskiej, mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, systemu prawa unijnego, praw i obowiązków przysługującym obywatelom Unii Europejskiej oraz polityk Unii Europejskiej.

Patronach honorowy nad Olimpiadą objęli: Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa – Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski oraz Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

Organizatorem Olimpiady jest: Miasto Słupsk, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Zainteresowani uczniowie mogę rejestrować za pomocą Słupskiej Miejskiej Platformy E-Learningowej: http://szkolenia.slupsk.eu/ do 22 listopada 2014 roku.

Nagrodą główną dla trzech najlepszych finalistów jest staż w Brukseli ufundowany przez Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Więcej informacji: http://gwiezdnykrag.eu/ i https://www.facebook.com/EDSlupsk

Tegoroczna edycja Olimpiady jest wyjątkowa. Świętujemy 10 lat organizacji tego przedsięwzięcia. Jest to zatem doskonały czas, aby podsumować efekty realizacji tego projektu. Dotychczas:

  • w Olimpiadzie wzięło udział ponad 25 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski;
  • do Brukseli pojechało ponad 30 finalistów na wizyty studyjne ufundowane przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Janusza Lewandowskiego, Jana Kozłowskiego oraz Jarosława Wałęsę lub na staż ufundowany przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”;
  • w 10 letniej historii Olimpiady wsparli nas m.in.: Janusz Lewandowski – członek Komisji Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu, Katarzyna Hall i Krystyna Szumilas – Ministrowie Edukacji Narodowej, Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Stanisław Dąbrowski – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Jarosław Wałęsa i Jan Kozłowski – Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Włodzimierz Cimoszewicz – Senator RP, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski;
  • w ciągu 10 lat organizacji Olimpiady mogliśmy liczyć na wsparcie: Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Sieci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce;
  • podczas organizacji Olimpiady „Gwiezdny Krąg” poruszano takie zagadnienia jak: wybory do Parlamentu Europejskiego, bezrobocie wśród młodzieży, obywatelstwo Unii Europejskiej, pozycja Polski w Unii Europejskiej, czy bilans 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.