Połowinki. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Połowinki.

25 listopada 2011, 14:30
Dnia 25 listopada 2011r. w restauracji Aureus w Słupsku odbyły się szkolnePOŁOWINKI zorganizowane przez młodzież i jej rodziców reprezentujących słupskie Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczniowie klas drugich IV Liceum Ogólnokształcącego w towarzystwie zaproszonych wychowawców, przedstawicieli klasowych Rad Rodziców oraz w obecności Dyrekcji szkoły bawili się od godziny 19.00 do 24.00.
Miłym akcentem okazały się już na samym początku zabawy, a zapowiadające miłą atmosferę, podziękowania złożone przez uczniów na ręce Dyrekcji, wychowawców i rodziców za owocną współpracę podczas organizowania szkolnej imprezy. Zanim wybiła północ, pałacową salę wypełniała nowoczesna muzyka, a szampańską zabawę umilały dedykacje przesyłane przez uczniów swoim nauczycielom i wychowawcom. Zabawę uznali wszyscy za niezwykle udaną, a jej niepowtarzalną atmosferę postanowili powtórzyć w przyszłym roku w ramach Studniówki.