Dlaczego IV LO - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

Dlaczego IV LO

Dlaczego IV LO

ZAPRASZAMY CIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ- OTO DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IV LO

Oto, dlaczego warto wybrać IV LO Słupsk

 • szkoła kameralna i bezpieczna
 • monitoring
 • zajęcia w systemie jednozmianowym
 • fachowa i przyjazna kadra pedagogiczna, z dużym dorobkiem i doświadczeniem, otwarta na realizację innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych
 • wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i corocznie uczestniczy w pracy zespołów oceniających matury
 • projekty unijne Comenius
 • współpraca międzynarodowa – Niemcy, Hiszpania, Holandia, Włochy, Francja
 • atrakcyjne zajęcia w ramach programów unijnych
 • jedyne Liceum w Słupsku, gdzie możesz zdobyć zawód instruktora fitness
 • działalność Klubu Wolontariatu
 • 2 pracownie informatyczne
 • biblioteka z Centrum Multimedialnym
 • zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego o profilu sportowym i rekreacyjno – zdrowotnym:
  • gry zespołowe,
  • wycieczki piesze i rowerowe,
  • fitness – ćwiczenia siłowe,
  • ćwiczenia kształtujące sylwetkę dla osób z wadami postawy
 • działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fitness LO4”
 • doradztwo zawodowe
 • wycieczki krajoznawcze i edukacyjne
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury

Zapraszamy

Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne

ZAPRASZAMY CIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ- OTO DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IV LO