Zespół Szkół Sportowych w Słupsku
Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8454785
59 8453798
e-mail: 
www: http://www.4lo.slupsk.pl

Dlaczego IV LO

Oto, dlaczego warto wybrać IV LO Słupsk

 • szkoła kameralna i bezpieczna
 • monitoring
 • zajęcia w systemie jednozmianowym
 • fachowa i przyjazna kadra pedagogiczna, z dużym dorobkiem i doświadczeniem, otwarta na realizację innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych
 • wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i corocznie uczestniczy w pracy zespołów oceniających matury
 • projekty unijne Comenius
 • współpraca międzynarodowa – Niemcy, Hiszpania, Holandia, Włochy, Francja
 • atrakcyjne zajęcia w ramach programów unijnych
 • jedyne Liceum w Słupsku, gdzie możesz zdobyć zawód instruktora fitness
 • działalność Klubu Wolontariatu
 • 2 pracownie informatyczne
 • biblioteka z Centrum Multimedialnym
 • zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego o profilu sportowym i rekreacyjno – zdrowotnym:
  • gry zespołowe,
  • wycieczki piesze i rowerowe,
  • fitness – ćwiczenia siłowe,
  • ćwiczenia kształtujące sylwetkę dla osób z wadami postawy
 • działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fitness LO4”
 • doradztwo zawodowe
 • wycieczki krajoznawcze i edukacyjne
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury

Zapraszamy

Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne

ZAPRASZAMY CIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ- OTO DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IV LO


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013