Akademia Apple - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

Akademia Apple

Klasa graficzna w ramach lekcji Informatyki oraz przedmiotu dodatkowemu Modelowanie i animacja 3D realizuje 2 innowacje pedagogiczne. Ukończenie kursu grafiki w ramach zajęć lekcyjnych (6 godz. w tyg.) umożliwia uczestnikom rozpoczęcie pracy na samodzielnym stanowisku grafika komputerowego lub daje możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu tej klasy można pracować jako specjalista do spraw reklamy, grafik komputerowy, grafik komputerowy ze specjalizacją z reklam. Praca dostępna jest np.: w agencjach reklamowych oraz marketingowych, redakcjach portali internetowych czy w mediach tradycyjnych.
Klasa stworzona jest dla osób które chciałyby nauczyć się:
  • modelowania i wydruku 3D
  • cyfrowej obróbki zdjęć
  • animacji komputerowych
  • obróbki i tworzenia grafik bitmapowych oraz wektorowych
  • tworzenia multimedialnych witryn internetowych
Poświadczenie tych umiejętności międzynarodowym certyfikatem Akademii Apple jeszcze bardziej podnosi ich wartość, zwłaszcza w oczach potencjalnych pracodawców. To jedyny taki licealny profil w regionie. Kształcimy w tym kierunku już od 18 lat.
Przedmioty rozszerzone: informatyka/grafika komputerowa, matematyka, język angielski

ZAPRASZAMY DO KLASY GRAFICZNO-INFORMATYCZNEJ W IV LO!