Zespół Szkół Sportowych w Słupsku
Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8454785
59 8453798
e-mail: 
www: http://www.4lo.slupsk.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Razem"

CELEM Stowarzyszenia "Razem" jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i rekreacyjno-sporotwej, zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego, w tym uczniów, ich rodzin i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży niepełnosprawnej oraz modernizowanie bazy szkoły.

Strona stowarzyszenia

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013