Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Razem" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://www.4lo.slupsk.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Razem"

CELEM Stowarzyszenia "Razem" jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i rekreacyjno-sporotwej, zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego, w tym uczniów, ich rodzin i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży niepełnosprawnej oraz modernizowanie bazy szkoły.

Strona stowarzyszenia