Sztandar - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

Sztandar

14 listopada 2008r. to ważna data, która znajdzie się w kalendarium szkoły, a uroczystość wręczenia szkole sztandaru będzie kolejnym etapem tworzenia jej tradycji i ceremoniału.

Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Słupska, Pan Maciej Kobyliński. Dla naszej społeczności szkolnej był to dzień radości, który zaszczycili swoją obecnością:

1. Pan Maciej Kobyliński – Prezydent Miasta Słupska;
2. Pan Zdzisław Sołowin – Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku;a
3. Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka – Radna Rady Miejskiej w Słupsku;
4. Pan Bogdan Leszczuk – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku;
5. Pani Anna Sadlak – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku;
6. Ksiądz Tadeusz Itrich – Proboszcz parafii św. Rodziny w Słupsku;
7. Pani Elżbieta Grzelak - Wizytatora Pomorskiego Kuratorium Oświaty;
8. Pani Marzena Łukasik i Pan Krzysztof Myszkowski z Akademii Pomorskiej w Słupsku;
9. doc. dr Antoni Szreder – Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku;
10. mł. insp. Waldemar Kuczma – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku;
11. kapitan Robert Smysło – reprezentującego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku;
12. Pani Iwona Jakiel – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Słupsku;
13. Pani Gabriela Bereżecka – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słupsku;
14. Pani Anna Szwabowicz – z Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku;
15. Pani Renata Mazurek – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku;
16. Pani Barbara Grędecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku;
17. Pani Małgorzata Kowalska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku;
18. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych
19. Rada Rodziców IV LO z przewodniczącą Panią Danutą Staszkiewicz.Wszystko zaczęło się we wrześniu 2007 roku, kiedy to podczas pierwszego w nowym roku szkolnym zebrania z Radą Rodziców postanowiliśmy poczynić starania, aby nasza szkoła miała sztandar. Projekt pomógł nam przygotować Pan Oskar Kadziewicz. Wysiłkiem rodziców, nauczycieli i uczniów udało nam się, w ciągu roku, osiągnąć zamierzony cel. Nie byłoby to możliwe gdyby nie nasi sponsorzy, dzięki którym udało nam się zgromadzić środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia:

• Pan Wiesław Głodek, dzięki któremu „Głos Pomorza” objął patronat medialny nad naszą akcją;
• Pani Jolanta Zając – właścicielka firmy Zext z Warszawy;
• Państwo Elwira i Jacek Rybaniec – właściciele Firmy „Elja” w Słupsku;
• Państwo Danuta i Andrzej Ordon;
• Państwo Ewa Szadzik i Janusz Sienkiewicz – właściciele Baru „Maja” w Słupsku;
• Pan Andrzej Opaliński – właściciel Salonu Renault w Słupsku;
• Pan Lech Zacharzewski –Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Słupsku
• Pan Andrzej Twardowski – Prezes Klubu Sportowego Energa Czarni Słupsk za umożliwienie przeprowadzenia licytacji podczas meczu drużyny koszykówki;


Kilka dni wcześniej przed nadaniem szkole sztandaru obchodziliśmy 90-tą Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Niepodległości, wywalczonej po 123 latach zaborów i utraconej znów po 21 latach. O ponowne odzyskanie utraconej wolności walczył między innymi patron naszej szkoły – Krzysztof Kamil Baczyński – „żołnierz, poeta czasu kurz” – człowiek i poeta wielkiej wyobraźni, pełen niepokojów i mrocznych przeczuć, którym dawał wyraz w swych strofach.


Wśród życzliwych mu ludzi, patronujących jego pisarstwu, byli i tacy, którzy w obawie o jego życie próbowali odwieść go od walki. Nie usłuchał ich rad i ostrzeżeń. Poszedł do walki wierny własnemu sumieniu. W jednym z wierszy pisał „z Boga musi być ta miłość, dla której młodość w grobie się prześniła”


Pozostał i żyć będzie wśród nas, nie tylko na Powązkach i na tablicach pamiątkowych. Pozostał w samym sercu kultury polskiej, którą tak wzbogacił i umocnił darem najcenniejszym – własnym życiem.


Pozostał symbolem zrywu powstańczego, symbolem pokolenia stawiającym wszystko na jedną kartę – kartę praw człowieka do wolności! Okazał się być bardzo odważnym i mądrym człowiekiem.Jesteśmy dumni, że patronem naszego liceum jest Krzysztof Kamil Baczyński i będziemy mogli szczycić się także symbolem najwyższych wartości- SZTANDAREM.


Dyrektor szkoły: Jolanta Banaszkiewicz