Wycieczka przedmiotowa do Grawipolu - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 47 65 • e-mail: • www: http://www.ekonomik.slupsk.pl

Wycieczka przedmiotowa do Grawipolu

27 października 2023, 9:03
Wycieczka przedmiotowa do Grawipolu
W dniu wczorajszym /26 października/ klasa 3G ucząca się zawodu technika grafiki i poligrafii cyfrowej odbyła wycieczkę przedmiotową do przedsiębiorstwa poligraficznego DRUKARNIA GRAWIPOL. Tam zaopiekowani przez pracowników firmy uczniowie zapoznali się z poligraficznym procesem produkcyjnym oraz dokumentacją produkcyjną stosowaną w firmie DRUKARNIA GRAWIPOL. Składamy serdeczne podziękowania dyrekcji drukarni za otwartość oraz stworzenie możliwości odwiedzin przez naszą młodzież. Specjalne podziękowania dla pani Urszuli Grządzielskiej-Zblewskiej za logistykę oraz opiekę w trakcie pobytu w drukarni, a także wszystkich innych pracowników DRUKARNIA GRAWIPOL za wszystkie cenne informacje. Liczymy na dalszą współpracę.
Piotr Kolasa

Foto: Urszula Grządzielska-Zblewska